ТЕЗАУРУС КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.7

Ключові слова:

музичний тезаурус, виконавський тезаурус, тезаурус концертмейстера, концертмейстерська діяльність, динамічна система

Анотація

Завданнями статті є обґрунтування поняття «тезаурус концертмейстера» та визначення його складових частин як складної ієрархічної системи. Об’єктом дослідження є професійна діяльність концертмейстера як розгалужена багатоскладова сфера. Предметом – система професійного тезауруса концертмейстера. Методологія дослідження спирається на системний і функціональний методи. Зазначається, що в сучасних умовах концертмейстерський фах є вельми розгалуженим, функціонує в різних умовах. Це вимагає від концертмейстера набуття різних знань, умінь і навичок під час навчання, що становлять його професійний «багаж», а також постійного професійного самовдосконалення та зростання. Беручи до уваги актуальність розроблення понять «музичний тезаурус» і «професійний тезаурус виконавця» у наукових працях (М. Калашник), на позначення комплексу знань, необхідних для концертмейстерського фаху, запропоновано поняття «тезаурус концертмейстера». Під цим поняттям розуміється система знань, яка утворює підґрунтя успішної професійної діяльності концертмейстера. Ця система ієрархічна: її фундамент становить загальний тезаурус, на ньому зростає музичний тезаурус, наступним рівнем можна вважати тезаурус виконавця (піаніста), своєрідною надбудовою є тезаурус концертмейстера. Він охоплює знання щодо: 1) специфіки концертмейстерської діяльності відповідно до сучасних умов функціонування та сфер застосування; 2) професійних шляхів, засобів, умінь і навичок її успішної реалізації в різних умовах і сферах; 3) репертуару відповідно до сфери діяльності та її умов. Кожний з умовно-теоретично виокремлених рівнів тезауруса є багатоскладовим та ієрархічним, компоненти рівнів взаємопов’язані та взаємозумовлені. Як і будь-який тезаурус, тезаурус концертмейстера формується та зберігається у двох формах – усній і письмовій.

Посилання

Боровицька О. Концертмейстерська діяльність: проблема дефініції поняття, сутність феномену, сучасні реалії виконавства. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 476–479.

Ван Цзялє. Формування педагогічно-інтерпретаційного тезауруса майбутніх учителів музичного мистецтва: інструментарій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 7 (111). С. 239–248.

Зуб Г. Психоемоційний комплекс піаніста‑концертмейстера як віддзеркалення еволюції професії. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. 2021. № 60. С. 151–166.

Інюточкіна Н. Феномен піаніста-концертмейстера у вокально‑інструментальному ансамблі (на прикладі австро-німецького вокального циклу XIX ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Харків, 2010. 20 с.

Калашник М. Музичний тезаурус: специфіка, властивості, форми існування (на прикладі композиторської творчості) : дис. ... докт. мистецтвозн. : 17.00.03. Київ, 2010. 449 с.

Kалашник M. Музичний тезаурус: специфіка та форми існування. Музикознавча думка Дніпропетровщини. 2021. № 20. С. 143–153.

Калашник М., Лошков Ю. Музичний тезаурус як сховище музичних знань : монографія. Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 119 с.

Калашник М. Синтез мистецтв у фокусі музичного тезауруса виконавця. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2023. № 3 (127). С. 44–55.

Кретов А., Новік-Кретова І. Феномен піаніста-концертмейстера в соціокультурному просторі: діалог історії й сучасності. Культурологічна думка. 2017. № 12. С. 56–63.

Молчанова Т. Мистецтво піаніста-концертмейстера в соціокультурному контексті сучасності. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2013. № 19 (1). С. 212–217.

Молчанова Т. Модифікація фортепіанної фактури клавірів як важлива виконавська складова: редукція – ампліфікація – музичні патерни – імітації. Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. 2017. № 36. С. 78–83.

Нікітська Є., Савченко Г. Творчий проєкт кафедри концертмейстерської майстерності Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського: досвід виконавського та композиторського осмислення. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. 2022. № 64. С. 57–74.

Роль концертмейстера у вихованні творчої особистості співака у класі постановки голосу / В. Павлічук та ін. Інноваційна педагогіка. 2020. Т. 2. № 25. С. 130–137.

Світайло С. Хоровий тезаурус вчителя музичного мистецтва. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 27–28 березня 2020 р. Ч. І. C. 234–236.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20