ВОКАЛЬНА ПІДГОТОВКА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ФОНЕТИЧНОГО МЕТОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.15

Ключові слова:

вокальний, співак, вправа, фонетичний метод, артикуляція, голос

Анотація

У статті описано, що використання вокальних вправ є актуальним у педагогічному процесі не тільки щодо вокалістів, співаків. Їх застосовують у безмежній кількості навчальних закладів, а також навіть у медичній сфері людської діяльності. Безумовно, професіонали, постійно працюючи над вдосконаленням свого голосу, задіють у процесі роботи над ним різноманітність спектра вправ, серед яких багато таких, що представлені у фонетичному методі підготовки співака. Мета статті – на основі наукових джерел і особистого педагогічного досвіду авторки дослідження описати вагу вокальної підготовки з використанням фонетичного методу. У процесі дослідження авторкою було використано метод структурного аналізу, починаючи з її загального огляду та деталізації саме тих аспектів, що притаманні використанню фонетичних вправ в ієрархії вдосконалення вокальних прийомів співаків і майбутніх вокалістів. Методом синтезу отриманої інформації складено єдину практично значущу концепцію, яка стала узагальненням щодо вокальної підготовки з використанням фонетичних вправ на заняттях з вокалу. Вдале використання бази повітряного потоку, активності м’язів гортані та суперпозицію розміщення тону являє собою ефективну співочу систему. Ефективність співу є прямим результатом досвіду та навчання, яке включає в себе вміння тримати ноти довші з меншим диханням. Важливим є співвідношення акустичних і аеродинамічних голосових параметрів, які вказують, чи виробляється фонація з якомога меншими зусиллями. Вокальні фонетичні вправи мають терапевтичний ефект на джерело голосу, впливають шляхом надання м’язам гортані та диханню витончених, підтяжних тривалих ізометричних тренувань із дуже м’якою динамікою. Важливим чинником опанування культури вокальної вимови є знання з галузі фонетичної транскрипції. Професійні співаки повинні постійно працювати, підтримувати або відновлювати стан м’язів гортані, щоб уникнути так званого статичного балансу. Якщо розглядати співака як спортсмена, якому потрібні вправи на силу, витривалість, час і спритність, то фонетичний метод є важливим інгредієнтом у режимі тренувань вокаліста.

Посилання

Антонюк В. Орфоепія у художньому співі. Київ : Українська ідея, 1999. 24 с.

Василенко Л. Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2003. 20 с.

Вознюк О. Методи вокального навчання в класі сольного співу. Педагогічна освіта. 2016. С. 31–34.

Гунько Н. Інноваційні аспекти вокально-методичної підготовки майбутнього педагога-музиканта. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Педагогічні науки». 2017. № 155. С. 51–55.

Данильчук О. Актуальність фонетичного методу в процесі виховання співака виконавця. Молодий вчений. 2019. № 10 (74). С. 53–56.

Колос М. Методичні аспекти вокальної підготовки майбутнього вчителя музики. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-мельницький державний педагогічний університет імені Г. Скороводи». Педагогіка. Психологія. Філософія. 2015. Вип. 36. С. 60–68.

Методи формування вокальної майстерності на основі резонансного співу / Н. Павлюк та ін. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 55. Т. 3. С. 100–104.

Стахевич О. Основи вокальної педагогіки. Ч. 1 : Природно-наукові теорії сольного співу : Курс лекцій. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. 92 с.

Тоцька Л. Методичні засади удосконалення вокальної підготовки майбутніх учителів музики : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2010. 24 с.

Ушакова О. Інтерактивні методичні підходи вокальної підготовки до практики навчання естрадному співу. Академічні візії. 2022. № № 8–9. С. 3–17.

Vocal exercise may attenuate acute vocal fold inflammation / K.V. Abbott et al. Journal of Voice. 2012. № 26 (6). P. 814–824.

Effects of vocal function exercises: A systematic review / V. Angadi et al. Journal of Voice. 2019. № 33 (1). P. 124–137.

Semioccluded vocal tract exercises : literature review / C.A. Cielo et al. Revista CEFAC. 2013. № 15. P. 1679–1689.

Milbrath R.L., Solomon N.P. Do vocal warm-up exercises alleviate vocal fatigue? Journal of Speech Language and Hearing Research. 2003. Vol. 46. P. 422–436.

The value of vocal function exercises in the practice regimen of singers / J.W. Sabol et al. Journal of Voice. 1995. № 9 (1). P. 27–36.

Vocal function exercises for presbylaryngis: a multidimensional assessment of treatment outcomes / C. Sauder et al. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 2010. № 119 (7). P. 460–467.

Efficacy of vocal function exercises as a method of improving voice production / J.C. Stemple et al. Journal of voice. 1994. № 8 (3). P. 271–278.

Tamplin J. A pilot study into the effect of vocal exercises and singing on dysarthric speech. Neuro Rehabilitation. 2008. № 23 (3). P. 207–216.

The impact of vocal warm-up exercises on the objective vocal quality in female students training to be speech language pathologists / K.M. Van Lierde et al. Journal of Voice. 2011. № 25 (3). P. 115–121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20