МИСТЕЦЬКО-ТВОРЧІ ПОСТАТІ ЖИТОМИРСЬКОГО ТРІО БАЯНІСТІВ «ГАРМОНІЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.19

Ключові слова:

тріо баяністів «Гармонія», Житомирське музичне училище імені В.С. Косенка, культурно-історичне явище, спадкоємне оновлення виконавського складу колективу, мистецько-творчі постаті, професійно-музична освіта, студенти-баяністи, виконавський конкурс, педагогічна та концертна діяльність, музична школа, репертуар ансамблю, філармонія, баянно-виконавська школа

Анотація

Предметом обговорення статті обрано відомий в Україні своєю концертною діяльністю та творчими здобутками колектив – житомирське тріо баяністів «Гармонія». Усвідомлюючи зміни, які зумовлені плинністю часу, авторка статті визначила аспект своєї наукової розвідки з огляду на вимоги сучасного музикознавства – висвітлити мистецько-творчі постаті житомирського тріо баяністів «Гармонія» у контексті особистісних і колективних здобутків мистецької творчості. У результаті вивчення та проведення аналізу різних історичних джерел дослідниця з’ясовує передумови появи нового культурно-історичного явища – житомирського тріо баяністів «Гармонія». Спираючись на інформацію першоджерел, науковиця у здійсненій розвідці розкриває практичний досвід кожного учасника житомирського тріо баяністів «Гармонія»: В.А. Губанова, В.Я. Омельчука, В.М. Богорядова, С.В. Петрука, Б.Ю. Талька, в інтегруючому напрямі педагогічної діяльності в Житомирському музичному фаховому коледжі імені В.С. Косенка. У процесі подання матеріалу статті дослідниця надає відомості про освіту баяністів; установлює початок педагогічної діяльності кожного учасника ансамблю в Житомирському музичному фаховому коледжі імені В.С. Косенка; означує сольні виконавські здобутки музикантів; зауважує широкий спектр колективного музикування баяністів у різних інструментальних ансамблях; відображує особистий внесок кожного із трьох баяністів першого складу колективу у формування та наповнення концертного репертуару тріо баяністів «Гармонія» в аспекті перекладення музичних творів; виявляє високі результати педагогічної діяльності всіх членів колективу в контексті перемог їхніх студентів на всеукраїнських і міжнародних виконавських конкурсах; наголошує на важливості методичної діяльності баяністів із тріо «Гармонія»; зазначає просвітницьку діяльність членів колективу в аспекті концертної діяльності й організації та проведенні фестивалів баянно-акордеонного виконавства та народно-інструментального мистецтва; конкретизує дати змін виконавського складу колективу баяністів; висвітлює професійні здобутки житомирського тріо баяністів «Гармонія» на всеукраїнському та міжнародних конкурсах. Узагальнюючи наукову розвідку, авторка статті встановлює, що рушійною силою, які забезпечують безперервний процес існування житомирського тріо баяністів «Гармонія», є педагогічна діяльність учасників колективу – на зміну викладачу у виконавський склад ансамблю приходить його учень.

Посилання

Бродська Г.Ю. Омельчук Віктор Якович. Енциклопедія сучасної України / редкол. : І.М. Дзюба та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://esu.com.ua/article-75315.

Булда М.В., Омельчук В.Я. Житомирське тріо баяністів «Гармонія». Творчі портрети естрадно-джазових музикантів. Джаз. 2013. № 1 (41). С. 38‒40.

Губанов В.А. Концертні твори. Житомир : вид. О.О. Євенок, 2021. 64 с.

Губанов В.А. Концертні твори для баяна (акордеона). Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. 36 с.

Демчук Б.В. Губанов Віктор Анатолійович. Енциклопедія сучасної України / редкол. : І.М. Дзюба та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/article-32167.

Дишнієва-Набедрик Е.Б. Губанов Віктор Анатолійович. Відомі педагоги Житомирщини: нариси про знаних діячів освітянської ниви / наук. ред. і кер. автор. колективу М.І. Лавринович. Житомир : Полісся, 2003. С. 138‒139.

Дишнієва-Набедрик Е.Б. Омельчук Віктор Якович. Відомі педагоги Житомирщини: нариси про знаних діячів освітянської ниви / наук. ред. і кер. автор. колективу М.І. Лавринович. Житомир : Полісся, 2003. С. 417‒418.

Із усних спогадів викладача Житомирського музичного фахового коледжу імені В.С. Косенка Петрука С.В. // Архів О.С. Рєзнік. 2023. 5 с.

Із усних спогадів викладача Житомирського музичного фахового коледжу імені В.С. Косенка Талька Б.Ю. // Архів О.С. Рєзнік. 2023. 3 с.

Із усних спогадів Народного артиста України, викладача Житомирського музичного фахового коледжу імені В.С. Косенка Губанова В.А. // Архів О.С. Рєзнік. 2023. 12 с.

Копоть І.Є. Баяне, грай! Житомирщина. 1997. 17 квіт. № 43.

Копоть І.Є. Житомирська філармонія в культурному просторі міста: 80 років діяльності. Аспекти історичного музикознавства : збірник наукових статей Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського / ред.-упоряд. : Г.І. Ганзбург, Л.І. Шубіна. Харків : ХНУМ, 2018. Вип. 11. С. 156‒173.

Копоть І.Є. Заслужений артист України баяніст Віктор Губанов : творчий портрет у рік ювілею. Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід, проблеми : наукова збірка «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині / гол. ред. М.Ю. Костриця. Житомир : Косенко, 2005. Т. 33. С. 430‒432.

Омельчук В.Я. Богорядов В’ячеслав Михайлович. Відомі педагоги Житомирщини: нариси про знаних діячів освітянської ниви / наук. ред. і кер. автор. колективу М.І. Лавринович. Житомир : Полісся, 2003. С. 44‒45.

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні державних нагород, почесних звань України у ІІ півріччі 2016 р. : довідкове видання / уклад. О.М. Ісаченко. Київ, 2017. 68 с.

Сторонська Н., Бойчук А. ХІІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів “Perpetuum mobile”. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упор. : М. Пантюк та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 37. Т. 3. С. 315‒320.

Семешко А.А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ–ХХІ століть : довідник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. 244 с.

Травкін В.М. Дарую радість людям. Збірник дружніх посвят. Житомир : Волинь, 2013. 292 с.

Улич (Савчин) Г.В. Проблеми дослідження баянно-акордеонного мистецтва України: національні та міжнародні репертуарні тенденції : колективна монографія. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals : Collective monograph. Riga, Latvi : Baltija Publishing, 2021. С. 396‒413.

Akkordeon in der Kapelle. Service. 2003. 16 November. № 46.

Bajan-Trio begeistert. Donnerstag. 2007. 29 November.

Ukrainisches Akkordeon trio aus Zhitomir in der Kapelle des Musischen Internats in Hadamar. Dienstag. 2003. 18 November.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20