РЕПЕРТУАР ПЕКІНСЬКОГО ФІЛАРМОНІЧНОГО ХОРУ 80–90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ЖАНРОВА ТА СТИЛЬОВА ПАНОРАМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.22

Ключові слова:

дитячий хор, жанрово-стильовий аспект репертуару, Пекінський філармонічний хор, Ян Хуннянь

Анотація

Мета дослідження полягає у вивченні та систематизації в жанрово-стильовому аспекті репертуару Пекінського філармонічного хору 80–90-х років ХХ століття. Методологія дослідження базується на поєднанні музикознавчого та системного методів, за допомогою яких здійснюється окреслення репертуарного спектра хорового колективу. Пекінський філармонічний хор є еталоном співацьких традицій академічної манери. Репертуарна спрямованість названого хору вирізняється різноманітною жанрово-стильовою палітрою, яка представлена шістьма напрямами (хорові п’єси a cappella китайської та європейської музики; обробки народних пісень для хору a cappella та із супроводом; концертно-духовні твори із супроводом та для хору a cappella; світські хорові твори із супроводом; аранжування вокальних творів; аранжування інструментальних творів). Найбільш затребуваними у слухацькій аудиторії є твори таких композиторів, як: О. Лассо, Й.С. Бах, В.А. Моцарт, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Р. Штраус, А. Дворжак, А. Копленд, Е.Л. Веббер, Ці Дан Юнань, Ян Хуннян; Ін Джу, Мен Хаорань, Сюй Цзяньцян, Чжан Іда, Моу Хонген, Лю Сяогенг, Ван Юньцай та інші. Наукова новизна полягає e здійсненні першого аналізу репертуару Пекінського філармонічного хору; у визначенні жанрово-стильових пріоритетів репертуарної політики названого хорового колективу; систематизації репертуарних творів за жанрами та стилями. Вивчення репертуару Пекінського філармонічного хору дало можливість констатувати, що твори вирізняються високим ідейно-художнім рівнем; характеризуються широким тематичним діапазоном; жанровою та стильовою різноманітністю. Визначено, що репертуар Пекінського філармонічного хору є показовим щодо тенденції всебічного синтезу (історичних пластів, жанрових і культурних парадигм) у хоровому мистецтві останньої чверті ХХ століття. Аналіз хорового репертуару даного колективу репрезентує феномен мистецького діалогу в культурному середовищі сучасності.

Посилання

Бермес І. Репертуар дитячого хору як педагогічна проблема. Молодь і ринок. 2015. № 9 (128). С. 15–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_9_5.

Бєлік-Золотарьова Н. Хорове виконавство як категорія сучасного українського інтегрованого хорознавства. Аспекти історичного музикознавства. Харків : ХНУМ, 2023. Вип. XXXІ (31). С. 191–209.

Долинська Л. Дитячий хор як виконавський феномен в жанровій системі музичного мистецтва. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Музичне мистецтво». Київ, 2018. № 2. С. 80‒93.

Іванова Ю. Синергія інтонування та емоцій у дитячому хоровому виконавстві. Культура України. Харків, 2021. Вип. 75. С. 115‒119.

Кречко Н. Характерні ознаки репертуарної політики академічних хорових колективів України в контексті розвитку вітчизняної хорової культури другої половини ХХ ст. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 284–289. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_10_67.

Лінь Хай. Традиції та сучасні тенденції розвитку вокально-хорової школи Китаю. Педагогіка вищої середньої школи. 16. Спеціальний випуск: мистецько-педагогічна освіта (теорія, методи, технології). Кривий Ріг, 2006. Ч. 1. С. 265‒271.

Прокопов С. Проблеми репертуару дитячих хорових колективів на сучасному етапі. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Харків, 2008. № 1. С. 246‒253.

Савенко С. Конкурсно-фестивальні форми в хоровій творчості: традиційні моделі та сучасні тенденції : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Одеса, 2021. 224 с.

Ян Хуннянь. Вибрані китайські та зарубіжні дитячі хори : збірник співу молоді та жіночого хору Китайського симфонічного оркестру. Т. 1. Пекін : People’s Music, 2004. 237 с.

Ян Хуннянь. Збірник співу молоді та жіночого хору Китайського симфонічного оркестру. Т. 1. Пекін : Народне музичне видавництво, 2005. 382 с.

Ян Хуннянь. Наука навчання дитячого хору. Пекін : Народне музичне видавництво, 2002. 378 с.

Ян Хуннянь. Робота з хором. Т. 1–2. Пекін : Центральна консерваторія музичної преси, 2008. 910 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20