РОЛЬ ПСИХОСОМАТИКИ У ФОРМУВАННІ ВІЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО ЗВУЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.23

Ключові слова:

голосоутворення, голос, вокал, навчання вокального мистецтва, психосоматика, психоемоційний зажим, тілесне напруження, розслаблення

Анотація

Нині підхід до освіти з урахуванням психофізичних станів учня набуває все більшої актуальності. Розмірковуючи про роль психосоматики в голосоутворенні, автор статті лише планує програму навчання вокального мистецтва, у чому і полягає новизна висунутих ідей. Центральним моментом, що розглядається у статті, є наявність найтіснішого зв’язку між тілесним і емоційним аспектами життя кожної людини, що не може не позначитися на формуванні звуковидобування. Отже, можна уявити, що відхилення від культурного шляху розвитку і є один із центральних витоків порушень тілесних функцій і виникнення психосоматичних розладів. Людина входить до культури, спілкується з іншими людьми, здійснює свідому діяльність і живе під впливом зовнішніх природних і соціальних чинників. У цьому відношенні людина є складною біопсихосоціальною сутністю, яка підлягає всім законам як першої (природної), так і другої (культурної) природи. Природний початок у житті та діяльності людини підпорядковується всім законам світу, а другий – культурі (філософія, наука, мистецтво, релігія тощо). Сам факт виникнення та розвитку психосоматичного напряму свідчить про органічну єдність соматичного та психічного в генезі здоров’я та хвороб. Привертає увагу соціально-інформаційна перенапруга свідомості сучасної людини. Значне збільшення квоти розумової праці за помітного зменшення фізичних навантажень поставило перед філософією науки завдання осмислення діалектики психосоматичної єдності та суперечності в цілісній структурі особистості. Висвітлення проблеми пошуку вільного звучання співака, з погляду психоемоційного стану, є початком нового етапу впорядкування знань у цій галузі. Спроба висування нової гіпотези та запровадження раніше не висвітлених критеріїв у питаннях синтезу вокального мистецтва та психосоматики є основними завданнями статті. Робота написана для педагогів, які шукають нові шляхи підходу до розкриття таланту своїх учнів, а також для широкої аудиторії людей, які шукають своє справжнє звучання.

Посилання

Грицюк І.М. Основи психосоматики : методичні матеріали для студентів спеціальності «Практична психологія». Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 27 с.

Лисецька О.Я. Вплив негативних емоцій на стан м’язів у процесі фізичного виховання : методичні рекомендації. Маріуполь : ВЦ МДУ, 2014. 48 с.

Психосоматика: психічне, тілесне, соціальне : хрестоматія : навчальний посібник / Г.П. Мозгова та ін. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. 383 с.

Мушкевич М.І., Чагарна С.Є. Основи психотерапії : навчальний посібник / за ред. М.І. Мушкевич. 3-тє вид. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 420 с.

Тарасенко О.П. Основні аспекти роботи з тілом учня-вокаліста із використанням елементів психологічних технік на уроках вокалу. Грааль науки. 2021. № 1. С. 372–376.

Хлівна О.М., Магдисюк Л.І. Психологія тілесності : навчально-методичний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20