ЕВОЛЮЦІЯ КИТАЙСЬКОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ШКОЛИ: ІСТОРИКО-МУЗИКОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.27

Ключові слова:

етнічна культура, виконавство, інструментальна школа, еволюція, історико-музикознавчий аспект, школа, народні інструменти, консерваторія, підготовка музикантів, репертуар

Анотація

У статті проаналізовано еволюцію інструментального виконавства шляхом визначення етапів формування мережі закладів початкової, середньої та вищої спеціалізованої освіти. З’ясовано, що початкова ланка музично-інструментальної школи активно формується із середини ХХ століття до сьогодення та передбачає обов’язкове вивчення етнічної музичної культури, народного інструментарію та базової теорії музики. Запропоновано низку уточнень і узагальнень основних відомостей, пов’язаних з історією виникнення перших класів з вивчення інструментальної музики в Китаї, а також появою та розповсюдженням сучасних інструментальних практик середини ХХ століття. На основі отриманих історичних даних обґрунтовано специфіку розвитку інструментальної школи в сучасному Китаї. У роботі вперше зроблено спробу проаналізувати процеси взаємодії західних та східних традицій у руслі інструментального мистецтва. Встановлено, що ці традиції відбиваються на жанрово-стильових особливостях сучасної музики. На основі наукових джерел і особистих спостережень здійснено оцінку розвитку інструментальної практики в сучасній системі музичної освіти та виконавства в Китайській Народній Республіці. Наведені відомості суттєво збагачують уявлення про сучасні проблеми та перспективи розвитку інструментального виконавства. Доведено, що сучасні проблеми інструментального виконавства пов’язані зі значним впливом західної культури, відсутністю завершеної системи триступеневої освіти, китайської композиторської школи, пріоритету в освіті вивчення власної національної спадщини. Окрім освітніх установ, у країні сформована й активно розвивається система побутування музичного мистецтва, компоненти якої поєднують усі види сучасної музичної культури. У сучасній китайській інструментальній музиці стильові ознаки музики зумовлені поєднанням китайських музичних традицій і західних впливів. Визначено три основні вектори розвитку інструментальної школи, як-от: європеїзація китайської музики; збереження етнічних музичних традицій; синтез східних і західних музичних практик.

Посилання

Ву Гуолінг. Національна виконавська інтонація в камерно-вокальних творах французьких композиторів XIX ст. Гуманітарні науки: історія, соціологія, політологія, психологія, мистецтвознавство. 2008. № 2. С. 143–152.

Ден Гуанхуа. Китайська народна музика. Пекін : Вища освіта, 2002. 424 с.

Ле Ван Тоан. Жанр Куанхо: традиції та сучасність : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Київ, 1998. 21 с.

Ма Вей. Концепція форми в музиці Китаю і Європи: аспекти композиції та виконавства : автореф. дис. …канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Одеса, 2004. 21 с.

Ян Мінькан. Народні пісні і танці в Китаї. Пекін : Народна музика, 1996. 323 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20