TACTUS І ТЕМП У ПАРТЕСНІЙ МУЗИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.2.8

Ключові слова:

партесна музика, мензуральна теорія, пропорції, tactus, темп

Анотація

У виконавському мистецтві визначення темпу твору є одним із найважливіших інтерпретаційних завдань. Визначення темпу у творі ранніх періодів (музиці Ренесансу чи Бароко) є ще складнішим, оскільки пов’язане з тогочасними законами метроритмічного розвитку, описаними у трактатах з теорії музики XVII–XVIII століть. Дане дослідження зосереджене на проблемі визначення й узгодження темпу під час виконання української партесної музики. Упродовж XVII–XVIII століть ритмічна організація музичного матеріалу та швидкість його відтворення були нероздільно пов’язані. Інтерпретація музики цього періоду згідно з канонами сучасного трактування метру й ритму є невідповідною. Для стилістично правильного відтворення музики доби Бароко необхідне розуміння принципів музичної теорії XVII століття. Таких досліджень співвідношення темпу й метру в бароковій музиці в українському музикознавстві, зокрема і щодо української партесної музики, украй мало. Отже, результати, описані в публікації, збагатять теоретичний арсенал сучасних інтерпретаторів давньої музики та музикознавців, дослідників барокової культури. Автором розглянуто загальну практику відбивання tactus у системі мензуральної нотації західноєвропейської музики бароко, принципи співвідношення парного та пропорційного метрів, способи графічного позначення зміни темпу виконання. Простежено спорідненість способів метроритмічної організації партесних творів із принципами ритмічного розвитку мензуральної системи. Проаналізовано теоретичні праці цього періоду, написані на теренах тогочасної України, і розглянуто приклади взаємозалежності метру, ритму, гармонічних змін і тексту з темповим їх утіленням у партесних творах. Для аналізу обрано шість партесних концертів із рукописів, віднайдених у місті Валява Перемиської єпархії. Узагальнено принципи трактування парних і непарних музичних розмірів щодо їхніх темпових характеристик, а також відповідні способи узгодження темпу в разі зміни розміру в партесній традиції.

Посилання

Sachs C. Rhythm and Tempo: A Study in Music History. New York : Norton, 1953. 391 p.

Houle G. Meter in Music, 1600–1800: Performance, Perception, and Notation. Bloomington : Indiana University Press, 1987. 174 p.

Marinčič D. “Now Quickly, Now Again Slowly”: Tempo Modification in and Around Praetorius. De musica disserenda. Ljubljana, 2019. Vol. 15. № № 1–2. P. 47–69.

Dart Th. The Interpretation of Music. New York : Harper & Row, 1963. 196 p.

Дилецький М. Граматика музикальна / підг. до друку О. Цалай-Якименко. Київ : Музична Україна, 1970. 112 с.

Дем’яненко Б. Трактат «Препорцыя» з київського рукопису XVIII ст.: критична публікація тексту. Львів : Т. Тетюк, 2018. 44 с.

Партесна музика Перемиської єпархії: Рукописні уривки середини XVII – початку XVIII ст. / зібр. і підг. до друку В. Пилипович і Ю. Ясіновський ; реконст. та передм. О. Шуміліна. Перемишль, 2015. 258 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03