ПРОБЛЕМА ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХОРОВОГО ТВОРУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИРИГЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.2.16

Ключові слова:

виконавська інтерпретація, диригент-хормейстер, творчість, хоровий твір, виконавська майстерність, інтонаційність, музичне мислення, музичні здібності

Анотація

Актуалізовано проблему виконавської інтерпретації хорового твору у процесі професійної підготовки диригента-хормейстера. Розкрито сутність і поняття інтерпретації. Обговорюються її особливості в музичному мистецтві у процесі роботи над художнім виконанням твору. Визначено базові професійні етапи музично-виконавської діяльності та чинники, що впливають на варіативність трактування музичної композиції. Окремі положення теорії виконавської інтерпретації важливі для розуміння особливостей даного феномену, а також для визначення критеріїв індивідуального стилю диригента. Проблеми побудови змісту музичної інтерпретації, як чуттєвого емоційно-образного відтінку пізнання реальності, виправдані музичною природою, межі якої окреслюються виконавцем та його професійним рівнем. Розуміння та вивчення твору в деталях і створення на цій основі виконавської концепції мають реалізуватися в перебігу репетиційної роботи з хором. У контексті проблематики професійного спілкування та побудови ефективних міжособистісних творчих відносин у процесі спільної хорової діяльності можна вести мову про право виконавця на власне прочитання музичного твору та створення оригінальної виконавської концепції. Зазначено, що виконавська інтерпретація поширюється як на процес сприймання хорового твору, так і на процес переадресування його буття слухачеві. Розглядаючи питання професійної підготовки диригента-хормейстера, означено сутність виконавської та музично-педагогічної практики фахівця. А індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти, розвиток його музичних здібностей сприяють активізації в навчальному процесі, творчому самовиявленню.

Посилання

Українська музична енциклопедія. Т. 2. Київ, 2008. 664 с.

Чернявська М., Тимофеєва К. Наукові проблеми сучасного фортепіанного виконавства : навчально-методичний посібник. Харків : ХНУМ, 2022. 115 с.

Бермес І. Рефлексії про сутність поняття «хор» у просторі культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 4. С. 57–61.

Антонюк В. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підручник. Київ : ЗАТ «Віпол», 2007. 174 с.

Парфентьєва І. Формування компетенцій інтерпретації хорових творів у майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 1 (68). С. 201–204.

Ярошенко І., Серганюк Ю. Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Методика роботи з хором». Івано-Франківськ, 2017. 56 с.

Василевська-Скупа Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва : монографія. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. 208 с.

Орлов В., Базиль Л. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 16. С. 70–92.

Шумська Л. Хорове диригування : навчальний посібник. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 105 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03