ФОРТЕПІАННИЙ ЦИКЛ «ДВА ДІАЛОГИ З ПІСЛЯМОВОЮ» ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА У ВИКОНАВСЬКОМУ ВИМІРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.2.17

Ключові слова:

фортепіано, композиторська творчість, виконавець, жанр, стиль, музично-виражальні засоби, цикл, репертуар, музичне мислення, інтерпретаційна версія, звукозапис, камерний оркестр, ансамбль

Анотація

У статті розглядається фортепіанний доробок лавреата Шевченківської премії, народного артиста України Валентина Сильвестрова (*1937 рік) на прикладі аналізу циклу «Два діалоги з післямовою» (2002 рік); відзначено тяжіння композитора до фортепіано впродовж усього творчого шляху; констатовано наявність у мистця численного та поліжанрового фортепіанного доробку; підкреслено вкрай деталізовану графічну фіксацію нотного тексту у творах. Констатовано, що В. Сильвестров належить до когорти найбільш знакових українських композиторів сучасності. Підкреслено, що на нинішньому етапі його творчий доробок, зокрема фортепіанний, становить значний виконавський і слухацький інтерес не лише в національному, а й у світовому масштабі. Відзначено, що фортепіанний цикл «Два діалоги з післямовою» В. Сильвестрова слугує яскравою ілюстрацією його композиторського почерку, виконавських і стильових орієнтирів. Акцентовано, що у трьох частинах циклу спостерігаються алюзії до творчості Ф. Шуберта (І ч. «Весільний вальс»), опер Р. Ваґнера (ІІ ч. «Постлюдія»), своєрідні сонористичні ефекти (ІІІ ч. «Післямова (Ранкова серенада)»). Підкреслюється ретельність позначення агогічних і динамічних нюансів. Відзначено, що, окрім фортепіанної, велику популярність має версія цього циклу для фортепіано та струнного оркестру. Наведено перелік відомих виконавців означеного циклу, серед яких Олег Безбородько, Юлія Стародуб, Єнні Лін (Jenny Lin), Елен Ґрімо (Helene Grimaud), Алексєй Любімов, Юрій Полубєлов та інші. У результаті порівняння кількості прослухань записів циклу на YouTube констатовано, що найбільшу популярність мають записи Ю. Полубєлова (сольний варіант) і Е. Ґрімо з оркестром «Камерата Зальцбург».

Посилання

Асталош Г. Виконавські особливості фортепіанних творів Валентина Сильвестрова. Наукові записки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Молоде музикознавство. Львів : Сполом, 2008. Вип. 20. С. 17–24.

Козаренко О. Постмодерністичний акцент у музичній мові В. Сильвестрова. Syntagmation : збірник наукових статей на пошану С. Павлишин. Львів, 2000. С. 80–87.

Мельниченко І. Специфіка естетики постмодернізму в контексті феномену творчості Валентина Сильвестрова. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 97–100.

Опанасюк О. Творчість В. Сильвестрова в контексті інтенціональної форми художнього образу. Українське мистецтво. Київ : ІМФЕ, 2004. Вип. 5. С. 76–81.

Павлишин С. Валентин Сильвестров. Київ : Музична Україна, 1989. 88 с.

Сильвестров В. Музика – це спів світу про самого себе. Відверті розмови і погляд зі сторони: Бесіди, статті, листи / упоряд. М. Нестьєва. Київ, 2004. 265 с.

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ: Зустрічі з Валентином Сильвестровим / упоряд. : А. Вайсбанд, К. Сігов. Київ : Дух і літера, 2013. 424 с.

Швець Н. Про фортепіанний стиль В. Сильвестрова. Деякі спостереження. Українське музикознавство. Київ, 1991. Вип. 26. С. 132–145.

Silvestrov V. Klavierwerke. Band III. Werke von 1996 bis 2003. Mainz : M.P. Belaieff, 2007. 186 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03