ВПЛИВ ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.2.18

Ключові слова:

вокальний репертуар, вокальні навички, художній образ, академічний спів, голос, вокал

Анотація

Статтю присвячено визначенню ролі вокально-художнього репертуару в системі навчання й у професійній діяльності співака. Головну увагу зосереджено на важливості вмілого складання і володіння репертуаром з метою вдосконалення вокально-виконавської майстерності. Окреслено основні принципи добору та коригування репертуару. Обґрунтовано, що ефективний добір цікавого вокально-художнього репертуару сприяє підвищенню рівня успішності студента. Узагальнено, що функції репертуару виявляються як в дієвості засобів покращення якості навчального процесу, так і у професійній музичній комунікації. Робота містить стислу інформацію про принципи підбору вокального репертуару у класі академічного вокалу, естетичну цінність репертуару, вимоги, що пред’являються безпосередньо до педагога і, загалом, про вплив співу на життя учня. Тезис про позитивний вплив музики на розвиток дитини в сучасній науці давно не викликає сумнівів. Навчання музиці необхідне для дітей, оскільки воно надає прямий вплив на загальний розвиток дитини та розвиток в інших областях. Біл Гейтс під час прийому на роботу віддавав пріоритет кандидатам із музичною освітою, а Кондоліза Райс, перша чорношкіра жінка, яка посіла посаду 66-го державного секретаря Сполучених Штатів Америки, за першою спеціальністю є піаністкою. Термін «музичне виховання» можна трактувати у двох смислах: у широкому – формування духовних цінностей, інтелекту, моральних уявлень, тобто виховання особистості; у вузькому – розвиток здатності до сприйняття музики, формування культури людини. Саме в музиці розкривається внутрішній світ людини. Згодом учень не обов’язково стане музикантом, великим і поготів, але той творчий початок, закладений педагогом, вплине на процес становлення особистості. Робота написана для педагогів, які шукають нові шляхи підходу до розкриття таланту своїх учнів, а також для широкої аудиторії людей.

Посилання

Бриліна В. Л., Ставінська Л. М. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : методичний посібник для викладачів та студентів вищих педагогічних і мистецьких закладів. Вінниця : Нова книга, 2013. 120 с.

Єгорова І. В. Формування національної самосвідомості у підлітків на уроках музики в загальноосвітній школі (на матеріалі творчої спадщини західноукраїнських композиторів XIX – початку XX століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2002. 26 с.

Мережко Ю. В. Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2012. 243 с.

Прядко О. М. Вплив особистості педагога-вокаліста на процес співацького розвитку студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики». Київ, 2012. Вип. 17. С. 27–130.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Київ : Радянська школа, 1977. Т. 3 : Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. 668 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03