РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОПИСОВОЇ ЛЕКСИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБОМ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2023.spec.1

Ключові слова:

описова лексика, молодші школярі з інтелектуальними порушеннями, дидактична гра

Анотація

У статті представлено ретроспективний аналіз розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями засобом дидактичних ігор. Основними завданнями дослідження є: ретроспективний аналіз розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями; аналіз ефективності використання дидактичних ігор для розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. На основі проведеного ретроспективного аналізу розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями встановлено, що у дітей з інтелектуальними порушеннями описова лексика розвивається із затримкою. Це може призвести до труднощів у навчанні, соціальній адаптації та спілкуванні з іншими. Обсяги описової лексики у дітей з інтелектуальними порушеннями значно менші, ніж у молодших школярів без особливих освітніх потреб, діти з інтелектуальними порушеннями часто використовують описову лексику неточно або недоречно, розвиток описової лексики у дітей з інтелектуальними порушеннями є більш тривалим і трудомістким процесом. Проведений аналіз ефективності використання дидактичних ігор для розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями дав змогу дійти висновку, що дидактичні ігри сприяють значному зростанню обсягів описової лексики у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, дидактичні ігри допомагають дітям з інтелектуальними порушеннями використовувати описову лексику більш точно й доречно, дидактичні ігри сприяють кращому засвоєнню описової лексики у дітей з інтелектуальними порушеннями. Підкреслено, що дидактичні ігри є ефективним засобом розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, дають змогу активізувати пізнавальні процеси, стимулювати інтерес до навчання та сприяти кращому засвоєнню описової лексики та можуть бути використані для розвитку описової лексики у дітей з різними рівнем інтелектуальних порушень. Для ефективного використання дидактичних ігор для розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями рекомендується: вибирати дидактичні ігри, які відповідають рівню розвитку учня; враховувати індивідуальні особливості дитини; застосовувати дидактичні ігри в комплексі з іншими методами і прийомами навчання; систематично проводити контроль за результатами навчання.

Посилання

Боряк О. В. Діагностика, формування й корекція мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку: теорія і практика : монографія. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. 458 с.

Косенко Ю. М. Сутність дидактичної гри як методу навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. № 8 (18). С. 184–191.

Левицький В. Е. Збагачення лексичного запасу учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання. Актуальні питання корекційної освіти. 2019. № 12. URL: https://aqce.com.ua/vipusk-n12-2019/enrichment-of-lexical-stock-of-pupils-of-elementary-grades-with-intellectualdisabilities.html (дата звернення: 31.10.2023).

Миронова С. П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності : підручник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. 205 с.

Орлова В. П. Дидактичні ігри в навчальній діяльності для дітей з особливими освітніми потребами : веб-сайт. URL: https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-didaktichni-igri-v-navchalniy-diyalnosti-dlya-ditey-z-osoblivimipotrebami-75208.html 13.12.2018 (дата звернення: 02.11.2023).

Різник О. С. Роль дидактичних ігор в роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку в початкових класах : веб-сайт. URL: https://vseosvita.ua/library/rol-didakticnih-igor-v-roboti-z-ditmi-z-porusennami-intelektualnogorozvitku-v-pocatkovih-klasah-411783.html 11/02/2021 (дата звернення: 31.10.2023).

Соловей Ю. В. Корекційне значення дидактичних ігор та їх використання в початковій школі : веб-сайт. URL: https://naurok.com.ua/korekciyne-znachennya-didaktichnih-igor-ta-h-vikoristannya-v-pochatkoviy-shkoli-95349.html 23.02.2019 (дата звернення: 31.10.2023).

Tūbele Sarmīte, Landrāte Evija. (2021). Development of vocabulary in children with intellectual disabilities. Listy klinické logopedie. No 5. 76–88 p. 10.36833/lkl.2021.001.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Статті