ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НУШ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2023.spec.4

Ключові слова:

діти з особливими потребами, Нова українська школа, інклюзивна освіта, підготовка майбутніх учителів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Анотація

Стаття присвячена важливій темі підготовки вчителів Нової української школи (НУШ) до ефективної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП). У сучасному освітньому контексті, де відбувається інклюзивний рух, професійна компетентність педагога набуває особливого значення. У роботі проводиться аналіз сучасного стану підготовки вчителів загальної середньої школи до роботи з дітьми, які мають різні види ООП, розглянуто основні проблеми, з якими стикаються вчителі. Основна увага приділяється адаптації навчального процесу до потреб цієї групи учнів, вивченню їх освітніх потреб і методикам роботи з ними. Також у статті розглянуто організацію інклюзивного навчання в інших країнах (Японії, Фінляндії, Швеції, Канади, Австралії, Норвегії), висвітлено стратегічний підхід та особливості організації роботи фахівців початкової школи з дітьми з особливими освітніми потребами. Підготовка майбутнього вчителя НУШ до роботи з дітьми з ООП базується на комплексному підході. Він повинен охоплювати теоретичні знання про особливості дітей з іншими видами особливостей, а також практичні навички роботи з ними, зокрема, проходження практики в спеціальних закладах освіти для отримання практичного досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, участь у навчально-дослідних проєктах. Також важливою ланкою у процесі підготовки майбутнього вчителя Нової української школи до роботи в інклюзивних умовах є формування професійно-особистісних якостей, компетенцій, умінь, професійно-ціннісних навичок. Одним із ключових елементів підготовки вчителів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами є розвиток у них емпатії та розуміння потреб цих дітей. У роботі розглядається питання психологічної підготовки вчителів до роботи з дітьми з ООП. Отже, для якісної підготовки майбутніх учителів НУШ, потрібна їх системна підготовка до роботи з дітьми з ООП.

Посилання

Діти з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі : навч.-метод. посіб. / Н. А. Ярмола та ін. Київ : ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. 208 c.

Ярмола Н. А. До питання соціальної адаптації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах освітнього закладу. URL: http://surl.li/dnhga (дата звернення: 24.10.2023).

Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи URL: http://inklyuzi.blogspot.com/p/blog-page_66.html (дата звернення: 24.10.2023).

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посіб. / Колупаєва А. А. та ін.; за заг. ред. Л. І. Даниленко. Київ, 2007. 128 с.

Сім прийомів, які допоможуть вчителю інклюзивного класу. Освіторія : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/ywEGEM3G (дата звернення: 24.10.2023).

Кайдалова Г. П. Досвід зарубіжних країн у запровадженні інклюзивного навчання в Україні. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 6 (50). C. 108–116.

Про затвердження концепції розвитку інклюзивного навчання : наказ МОН України від 01.10.2010. URL: https://cutt.ly/mwEGTkbd (дата звернення: 24.10.2023).

Будник О. Б. Інклюзивна освіта : навч. посіб. для студ. спеціальності «Початкова освіта». Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015.

Даніелс Е. Р. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. Львів, 2000.

Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 248 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Статті