ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ ДЛЯ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2023.spec.5

Ключові слова:

шкільний курс історії, діти з інтелектуальними порушеннями, діти з особливими освітніми потребами, спеціальна освіта, інклюзивне навчання

Анотація

У статті визначено завдання курсу шкільної історії для учнів з інтелектуальними порушеннями, наголошено на важливості формування елементарних теоретичних знань про минуле нашої країни та формування предметних умінь у школярів означеної категорії. До істотних знань і вмінь віднесено: володіння найбільш важливими фактами з історії України, формування історичних уявлень про найбільш важливі суспільно-історичні події та явища, засвоєння учнями доступних для них історичних понять (конкретно-історичних, загальноісторичних та соціологічних) і знання найвідоміших історичних героїв минулих епох. Підкреслено важливість корекційно-розвиткової складової уроків історії для дітей з інтелектуальними порушеннями як у спеціальних закладах загальної середньої освіти, так і в інклюзивних класах. Запропоновано способи розвитку та корекції сприймання, мислення, уваги, уяви та пам’яті на уроках історії. Описано шляхи розвитку й корекції мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями на уроках історії. Наголошено на важливості пояснень історичних понять, на багаторазовому промовлянні нових термінів про себе та вголос, на їх запам’ятовуванні, на багаторазовому використанні вивчених понять на різних етапах уроку, закріпленні ігровими методами та прийомами, самостійному поясненні історичних понять з опорою на словник тощо. Наголошено на важливості розвитку й корекції емоційно-вольової сфери в учнів з порушеннями інтелекту та запропоновані шляхи роботи в цьому напрямі. У статті зосереджено увагу на виховному потенціалі шкільного курсу історії. Запропоновано дієві методи та прийоми формування в учнів національної самосвідомості, патріотичного виховання, поважного ставлення до представників різних національностей, їхніх звичаїв і традицій, толерантності стосовно представників інших народів, націй, етносів і рас.

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти. URL: http://surl.li/hzzp (дата звернення: 12.11.2023).

Косенко Ю. М. Історія України. 7 клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Чернівці : Букрек, 2016. 280 с.

Косенко Ю. М. Історія України: підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70). Чернівці : Букрек, 2017. 304 с.

Косенко Ю. М. Історія України: підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70). Чернівці : Букрек, 2018. 304 с.

Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. Київ : Генеза, 2006. 328 с.

Миронова С. П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. 204 с.

Косенко Ю. М. Становлення та розвиток спеціальної методики навчання історії (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть) : монографія. Чернівці : Букрек, 2016. 216 с.

Психологічні особливості розвитку пам’яті школярів на уроках історії. URL: http://surl.li/girxp (дата звернення: 10.11.2023).

Гіренко Н. А., Гришин Ю. А., Липа В. О. Методика викладання історії в допоміжній школі : методичні рекомендації. Слов’янськ, 2010. 150 с.

Боришевський М. Й. Національна самосвідомість у громадянському становленні особистості. Київ : Беркут, 2000. 63 с.

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання на уроках історії. URL: http://surl.li/gjevc (дата звернення: 14.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Статті