ІНКЛЮЗИВНА КУЛЬТУРА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.5

Ключові слова:

інклюзія; інклюзивна культура; освітній простір; учасники освітнього процесу; освітній процес

Анотація

У статті розглядається проблема формування інклюзивної культури учасників освітнього процесу, як основа успішності організації інклюзивного навчання. Шляхом науково-теоретичного аналізу літературних джерел доведено істотне збільшення інтересу науковців до інклюзії та «інклюзивної культури», як невід’ємної складової її успішної реалізації. Проаналізовано погляди вітчизняних науковців на поняттям «інклюзивна культура», визначено її зміст, доведено необхідність її подальшого розвитку та формування в суспільстві гуманного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. Шляхом емпіричного дослідження доведено взаємозв’язок між рівнем сформованості інклюзивної культури та дотичністю учасників освітнього процесу до інклюзії. Результати дослідження, яскраво доводять, що існує різниця в поглядах та рівнях сформованості інклюзивної культури між батьками та учнями, які отримують освіту в умовах інклюзивного навчання та на загальних умовах. Доведено вплив рівня обізнаності батьків з зазначеної проблеми та рівня сформованості їх інклюзивної культури на формування інклюзивної культури учнів та їх контактності з учнями з особливими освітніми потребами. За результатами проведеного експерименту, визначено основні причини неприйняття осіб з інвалідністю або дітей з особливими освітніми потребами до соціальної взаємодії, які постають на шляху розвитку інклюзивної культури учасників освітнього процесу. Основними перешкодами формування інклюзивної культури визначено: низька поінформованість суспільства щодо основних понять інклюзії та умов реалізації інклюзивної освіти, що викликає негативізм або агресію серед батьківського колективу; наявність суспільних стереотипів та упереджене ставлення до осіб з інвалідністю; недостатній рівень просвітницької роботи в стінах закладів загальної освіти з учасниками освітнього процесу. Намічено подальші шляхи досліджень з метою подолання основних перешкод у формуванні інклюзивної культури учасників освітнього процесу.

Посилання

Альохіна С. Сучасні тенденції розвитку інклюзивної освіти. Розвиток сучасної освіти: теорія, методика та практика. 2015. № 3. С. 10–15.

Боряк О., Дегтяренко Т. До питання інтеграції школярів із розладами аутистичного спектру в загальноосвітній навчальний простір. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Сумський державний педагогічний ун-т ім. А.С. Макаренка ; Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2021. № 2 (106). С. 505–516. DOI: 10.24139/2312-5993/2021.02/505-516.

Бут Т., Ейнскоу М. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл. Київ: Плеяди, 2015. 190 с. URL: https://knowledge.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/IndexForInclusion.pdf

Губарь О. Рівень сформованості інклюзивної культури суспільства в сучасних умовах. Освіта осіб з особливими потребами в умовах миру і війни : матеріали IХ міжнар. конгресу зі спеціальної педагогіки та психології. Київ, 2023. С. 117–121. URL: https://ispukr.org.ua/articles/23/2023%20%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A2%D0%95%D0%97.pdf

Деркачова О. Інклюзивні комікси як чинник формування інклюзивної культури. Українська мова і література в школі. 2020. № 6. С. 49–54.

Дмитрієва І., Іваненко А., Одинченко Л. (2022). Стратегії розвитку вищої освіти України в національному та світовому вимірі щодо професійної підготовки в контексті інклюзії. Науковий збірник «InterConf» , (131), 48–50. URL:https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1579

Ередікс Н. Інклюзія в дії. URL: https://blog.brookespublishing.com/for-inclusive-schools-week-6-ways-to-createan-inclusive-culture-inside-and-outside-your-classroom/

Етичні правила спілкування з людьми з особливими потребами. URL: https://www.naiau.kiev.ua/news/etichni-pravila-spilkuvannya-z-lyudmi-z-osoblivimi-potrebami.html#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

Жилка О. Основні правила етичного спілкування з людьми з особливими потребами: година спілкування з елементами тренінгу для учнів 4-го класу. Дитина з особливими потребами. 2018. № 7 (43). С. 15–18.

Інклюзія. Форми роботи / упоряд. С. Дмитренко. Київ: Перше вересня, 2019. 200 с.

Картава Ю. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому закладі: метод. реком Суми: СумДПУ імені АС Макаренка. 2012.

Миронова С. Педагогіка інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, 2016. 164 с.

Пахомова Н. Теорія і практика професійної підготовки логопедів у ВНЗ: монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 346 с.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України № 344/2013 від 25.03.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»: Закон України від 05.06.2014 р. № 1324-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти: Постанова Кабмін України від 15.09.2021 р. № 957 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF

Шеманов А., Єкушевська А. Формування інклюзивної культури при реалізації інклюзивної освіти: виклики і досягнення. Сучасна зарубіжна психологія. 2018. Т. 7 (1). С. 29–37. URL: https://www.researchgate.net/publication/325372864_Formation_of_inclusive_culture_in_the_implementation_of_inclusive_education_challenges_and_achievements DOI: 10.17759/jmfp.2018070103

Carrington S., Elkins J. Bridging the gap between inclusive policy and inclusive culture in secondary schools. Support for learning. 2002. Vol. 17 (2). P. 51–57. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/10873852.pdf

Corbett J. Inclusive education and school culture. International Journal of Inclusive Education. 1999. Vol. 3 (1). P. 53–61. DOI: https://doi.org/10.1080/136031199285183

Denisova O., Lekhanova O., Ponikarova V., Gudina T. Inclusive culture of kindergarten, school, college and university teachers. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 70. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20197010002ICTDPP-2019

Schneider B. H., Woodburn S., del Toro M. D. P. S., Udvari S. J. Cultural and gender differences in the implications of competition for early adolescent friendship. Merrill-Palmer Quarterl. 2005. Vol. 51 (2). P. 163–191. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000231002000003 DOI: 10.1353/mpq.2005.0013

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-14

Номер

Розділ

Статті