ДИСКАЛЬКУЛІЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.13

Ключові слова:

дискалькулія, учні початкових класів, психофізіологія розвитку, порушення мовлення, логопедична робота

Анотація

У статті обгрунтовано психолого-педагогічний підхід до визначення проблеми дискалькулії в учнів початкових класів з порушеннями мовлення. Визначено, що вивчення феномену дискалькулії в теоретико-методичному плані має велике значення. Встановлено, що дискалькулія, як специфічне порушення розвитку шкільних навичок є проблемою, пов’язаною зі значними труднощами учнів в процесі вивчення математичної галузі знань. В статті розкриті теоретичні аспекти дискалькулії, наведені класифікація, механізми та симптоматика порушення. Світовий та вітчизняний досвід доводить, що мовленнєві порушення в учнів не можуть не відобразитися на оволодінні математичними уміннями і навичками. Тому своєчасна логопедична робота з корекції та профілактики дискалькулії у молодшому шкільному віці дає більш успішний результат. Обгрунтовано особливості застосування під час корекційної роботи словесних, наочних та практичних методів. У статті запропоновано педагогічні умови, що мають забезпечити ефективність психолого-педагогічного процесу корекції математичних порушень. Зроблено висновок, що профілактика, рання діагностика та корекція дискалькулії в учнів початкових класів має велике теоретичне і практичне значення, тому що успішне оволодіння рахунком та обчислювальними операціями є однією з необхідних умов шкільної успішності.

Посилання

Тихонова К. Труднощі навчання: дислексія, дисграфія, диспраксія, дискалькулія. Харків: «Ранок». 2020. С. 137–140.

Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. Дятленко, Н. Софій, О. Мартинчук, Ю. Найда. Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди». 2015. С. 172.

Cninn S. The trouble with mats: a practical guide to helping learners with numeracy difficulties. no. 4. 2004. Р. 160–162.

Коsč L. Vyvinova dyskalkulia ako porucha matematicnuch schopnosti v detakom veka. Otasky defektogie. no. 4. 1971. Р. 56–57.

Скворцова С. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів. Харків: «Ранок». 2019. С. 172.

Король Я. А. Математика в початкових класах. Культура усного і писемного мовлення. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2000. С. 120.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-14

Номер

Розділ

Статті