МОВЛЯНКА: КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРОГРАМНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ З ООП ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.15

Ключові слова:

мовлянка, комп’ютерний засіб, програмно-педагогічний засіб, розвиток мовленнєвої сфери, діти з особливими освітніми потребами, дошкільний вік, методика використання, корекційна робота

Анотація

У публікації подано аналіз, використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) та варіативність їх застосування при навчанні дітей із особливими освітніми потребами. Закцентовано увагу на те, що авторами для розвитку мовленнєвої сфери у дітей з ООП (особливі освітні потреби) дошкільного віку, що мають ЗПР (затримка психічного розвитку), РАС (розлади аутистичного спектра), ТПМ (тяжкі порушення мовлення) та порушення інтелектуального розвитку, розроблено комп’ютерну програму «Мобільний та комп’ютерний програмно-педагогічний засіб «Мовлянка» (далі ППЗ «Мовлянка») для дітей 4, 5, 6 та 7-го років життя. Розкрито принципи та методику використання комп’ютерної програми «Мобільний та комп’ютерний програмно-педагогічний засіб «Мовлянка» (ППЗ «Мовлянка»). Методика використання ППЗ «Мовлянка» включає в себе обґрунтування вимог до впровадження комп’ютера у практику навчання дітей з ООП дошкільного віку та напрямки його використання у освітньому процесі ЗДО (заклад дошкільної освіти), ІРЦ (інклюзивно-ресурсний центр), НРЦ (навчально-реабілітаційний центр); характеристику сучасних програмно-педагогічних засобів з розвитку мовлення для дітей 4–7 років та дослідження їх застосування на практиці; рекомендації та вимоги до створення програмно-педагогічного засобу; застосування комп’ютера для розвитку мовленнєвої сфери дітей з ООП дошкільного віку 4, 5, 6 та 7 року життя, що мають затримку психічного розвитку (ЗПР), розлади аутистичного спектру (РАС), тяжкі порушеннями мовлення (ТПМ) та порушення інтелектуального розвитку з використанням комп’ютера на прикладі ППЗ «Мовлянка». Розкрито організацію корекційної роботи дітей в комп’ютерно-ігровому комплексі. Схарактеризовано переваги розробленої комп’ютерної програми ППЗ «Мовлянка». Кожна із трьох частин ППЗ «Мовлянка» містить у собі по 2 розділи: «казкова розмовляночка» та «казковий зошит». Кожен із поданих розділів містить окремі теми.

Посилання

Андріяш Л. «Веселий комп’ютер» шукає друзів. Дит. садок, 2010. № 28(556). С. 13.

Андрусич О. Комп’ютерна підтримка курсу «Сходинки до інформатики»: зроблено перший крок. Поч. школа, 2006. № 7. С. 41–43; № 8. С. 36–38.

Бондар В. І. Дидактика : ефективні технології навчання студентів Київ: Вересень, 1996. 129 с.

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007–98. Міністерство охорони здоров’я . Постанова, Правила. № 7 від 10.12.98

Діти з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі: навчально-методичний посібник / авт.: Н. Ярмола, Л. Коваль-Бардаш, Н. Компанець, Н. Квітка, А. Лапін. Київ: ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. 208 c.

Дуброва Т. Вплив комп’ютерних ігор на особистість дитини Психолог, 2010. № 8. С. 26–30.

Селевко Г. К. Проектуємо комп’ютерний урок. Відкритий урок. 2006. №3. 4 (лют.) С. 19–25.

Орлов М. В., Сірополко І. М., Костін А. В. Моделювання інформаційних процесів у системах розумного міста. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2019. № 45(1). С. 90–95.

Полька Н. Комп’ютер: санітарні вимоги. Дошк. виховання, 1999. № 5. С. 8.

Смирнов В. А. Принципи конструювання комп’ютеризованого курсу. Комп’ютеризований курс «Введення в біологію. Ботаніка». Інформатика та освіта, 1994. № 2. С. 54.

Фіцула М. М. Педагогіка.Київ : Вид. центр «Академія», 2002. 528 с.

Nosenko Yu., Matyukh Zh. The Implementation of Multimedia Technology in Ukrainian Inclusive Pre-school Education. 13th Int. Conf. ICTERI : CEUR Workshop Proceedings. Kyiv, 2017. Pp. 459–466. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000459.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-14

Номер

Розділ

Статті