ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.17

Ключові слова:

діти з особливими потребами, інтеграція, педагогічний аспект батьківської компетентності, сім’я, соціалізація, соціальне середовище

Анотація

У статті розглядається інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище в сучасних умовах. Досліджено особливості розвитку дітей з особливими потребами, розглянуто своєрідність їхньої взаємодії із соціальним середовищем. Розкрито поняття «соціалізація» та його головні компоненти. Охарактеризовано своєрідні особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які здатні сприяти розвитку й вдосконаленню інших здібностей та особливостей учнів, а неспроможність задовольнити деякі потреби в конкретній діяльності дає можливість компенсувати її розвиток шляхом досягнення успіхів в інших сферах життя. Встановлено, що на соціалізацію дітей з особливими потребами впливають багато чинників та мікрочинників, від яких залежить подальший розвиток дитини. Визначено, що головною організаційною формою соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з особливими потребами в умовах освітнього середовища є інклюзивне навчання, яке включає таких дітей до соціального середовища. Соціалізація осіб з особливими освітніми потребами також відбувається і в інших типах навчальних закладів, наприклад, навчально-реабілітаційних центрах та навчально-виховних комплексах. Їх умови відкривають широкі можливості для соціалізації таких дітей, а також формують у них здатність змінювати середовище, впливаючи на нього. Розглянуто виховання дітей з особливими потребами в сім’ї, метою якого є показати їх значимість для суспільства та розкрити потенціал їхніх можливостей для інтеграції дітей в соціальне середовище. Охарактеризовано батьківську компетентність як важливий чинник розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Встановлено, що сім’я є найкращим середовищем для розвитку особистості дитини, головним інститутом виховання, який відіграє значну роль в розвитку суспільства, особливо якщо ця дитина обмежена у своїх можливостях. Саме батькам та іншим членам родини належить вирішальна роль у тому, щоб дитина розвивалася, соціалізувалася, ставала особистістю, яка може приймати самостійні рішення та займати активні життєві позиції. У статті обґрунтовані причини нежиттєздатності сучасної системи «роботи з родиною». Визначено вплив батьків дітей з особливими потребами на систему надання реабілітаційних послуг та на прийняття державних рішень у цій сфері.

Посилання

Гордієнко Н. М. Дослідження соціалізації осіб з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Серія 19. 2014. Вип. 25. С. 26–35.

Кремень В. Г. Інноваційна людина і сучасна освіта. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2013. Вип. 110. С. 4–5.

Палилюлько О. М. Шляхи покрашення реабілітації дітей з особливими потребами. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2017 р.). 2017. Вип. 2. С. 236–237.

Сілявіна Ю. Концепт педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в сучасному професійно-педагогічному дискурсі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2016. Вип. 2 (17). С. 42–47. doi: http://dx.doi.org/10.7905/nvmdpu.v0i17.1599

Соболевська І. Особливості соціалізації розвитку учнів із спеціальними потребами. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2004. Вип. 18. С. 172–175.

Сяба М. О. Роль сім’ї у вихованні дітей з особливими потребами. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. Вип. 3 (56). С. 163–168.

Хворова Г. М. Зміст та рівні батьківської компетентності у корекційно-педагогічному аспекті. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). 2015. Вип. 5. Том 2. С. 333–347.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-14

Номер

Розділ

Статті