ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙЦЯ СІРОГО В МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ КОРИСТУВАЧІВ РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЖИТОМИРЩИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.7

Ключові слова:

заєць сірий, мисливські угіддя, щільність тварин, чисельність тварин, користувачі мисливських угідь, мисливське господарство.

Анотація

Чисельність зайця сірого в мисливських угіддях залежить передусім від ефективності управління господарством користувачами мисливських угідь. Від користувача угідь залежить низка обставин, які визначають раціональні шляхи й ефективність ведення мисливського господарства загалом. Зокрема, до визначальних чинників чисельності тварин насамперед варто віднести обґрунтоване з господарського погляду планування обсягів проведення експлуатаційних, біотехнічних і охоронних заходів в угіддях. Мета досліджень полягає в установленні закономірностей чисельності зайця сірого в мисливських господарствах Житомирщини залежно від форм господарювання користувачів мисливських угідь. Для встановлення особливостей чисельності зайця сірого в мисливських господарствах області всіх користувачів поділили на 3 групи. До I групи віднесли господарства лісогосподарських підприємств Житомирщини, що перебувають у підпорядкуванні Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»; до II – Житомирської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок; до III – господарства приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, громадських та інших організацій. Для проведення досліджень було обрано 12-річний період – 2011–2022 роки. Установлено, що загалом у мисливських угіддях Житомирщини щільність зайця сірого впродовж аналізованого періоду коливалася в межах 20,02–23,1 особин (1 000 га)-1. Середня щільність виду за розглядуваний період становила 21,14 особин (1 000 га)-1. У мисливських угіддях господарств I групи щільність зайця сірого була в межах 8,8–11,49 особин (1 000 га)-1. Середня щіль- ність в умовах цих господарств становить 9,94 особини (1 000 га)-1, що є вдвічі меншою за середню по області. У господарствах II групи щільність виду коливається в межах від 23,24 до 29,9 особин (1 000 га)-1. Середня щільність тварин становить 24,78 особин (1 000 га)-1. Такий показник є загалом вищим в 1,2 раза за середній по Житомирській області. В угіддях господарств III групи щільність зайця сірого перебувала в межах 20,66–23,06 особин (1 000 га)-1. Середня щільність зайця сірого в господарствах даної групи становить 21,83 особин (1 000 га)-1. Такі показники є майже аналогічними із середніми показниками по Житомирській області. Загалом по всіх трьох групах господарств Житомирщини чисельність зайця сірого є найбільш стабільною в угіддях користувачів третьої групи.

Посилання

Корнєєв О.П. Заєць-русак на Україні. Київ : Видавництво Київського університету, 1960. 108 с.

Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. Львів : Видавництво Львівського університету, 1973. 257 с.

Волох А.М. Великі ссавці південної України у ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління) : автореф. дис. … докт. біол. наук : 03.00.08. Київ, 2004. 32 с.

Новицький В.П. Мисливські ресурси агроландшафтів України: стан та проблематика управлінням (на прикладі лісостепової зони) : монографія. Київ : УкрДГРІ, 2020. 221 с.

Різун Е.М., Бондаренко В.Д. Динамічні тенденції стану популяцій мисливської теріофауни України та пропозиції щодо вдосконалення облікових робіт. Праці Теріологічної школи. 2016. № 14. С. 34–40.

Власюк В.П. Кількісна і якісна оцінка мисливських угідь для зайця-русака (Lepus europaeus Pall.) в умовах Житомирщини. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2006. Вип. 31. С. 258–261.

Власюк В.П. Просторова динаміка чисельності зайця-русака (Lepus europaeus Pall.) у мисливських угіддях лісових та лісомисливських господарств Житомирської області. Вісник Державної агроекологічної академії. 2007. № 2. С. 238–242.

Власюк В.П. Просторово-типологічна організація населення зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) в умовах Житомирщини та вплив факторів середовища на її формування : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.03.03. Київ, 2012. 21 с.

Настанова з упорядкування мисливських угідь. Київ : Видавництво Держкомлісу України, 2002. 113 с.

Основні тенденції просторово-часової динаміки основних видів мисливських тварин Житомирщини / В.П. Власюк та ін. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2022. Вип. 48 (2). С. 36–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10