СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, ТИПІЗАЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.12

Ключові слова:

територіальні громади, сільські території, кластерний аналіз, адміністративний устрій, Сумська область.

Анотація

Ідентифікація сільських територій у межах України досі є предметом складних дискусій. Неоднозначність результатів зумовлена відсутністю унормованих критеріїв виокремлення сільських територій і різними підходами до трактування їхньої сутності. За таких умов найбільш ефективним інструментом ідентифікації сільських територій є використання кращих світових практик. У статті вперше на основі європейських підходів і нових критеріїв визначення типів населених пунктів ідентифіковано сільські території Сумської області на рівні громад і здійснено їх картографування. Встановлено, що переважно сільськими за функціональним типом є 37 територіальних громад (72,5%), у яких мешкає майже 75% сільського населення регіону. Показано, що до цього типу територій доцільно також віднести сільські поселення міських і перехідних громад. На основі кластерного аналізу визначено п’ять типів сільських територій із відмінними демографічними, розселенськими й економічними параметрами. Ядро класичних сільських територій Сумської області формують 24 громади, які мають низьку заселеність, потерпають від знелюднення поселенської мережі та міграційного відтоку населення. Повномасштабна агресія Росії стала тригером змін у розвитку не лише прикордонних, а й «тилових» сільських громад регіону. Область потребує розроблення сучасної моделі її просторового розвитку, яка має враховувати ймовірні зміни в системах розселення, поселенській мережі та логістиці. Описані у статті відмінності у профілях сільських територій можуть стати ключем до розроблення й реалізації завдань такої моделі. Визначені в дослідженні типи сільських територій дозволять диференційовано підійти до формування системи заходів регіональної політики, до визначення дієвих інструментів відновлення й розвитку громад Сумської області в повоєнний період.

Посилання

Сторонянська І.З., Залуцький І.Р. Методичні підходи до виокремлення та ідентифікації сільських територій (у контексті імплементації європейського досвіду). Економіка України. 2020. № 11. С. 41–59.

Барановський М.О., Барановська О.В. Сільські території в несприятливих умовах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2021. № 15. С. 9–16.

Герзанич В., Шебештень Е. Сільські території: визначення сутності та змісту. Геополітика України: історія та сучасність : збірник наукових праць. 2021. Вип. 1 (26). С. 180–187.

Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій : монографія. Київ : Дія, 2007. 400 c.

Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія. Одеса : Астропринт, 2009. 344 с.

Прушківський В.Г., Колесников В.І. Теоретичні підходи до визначення сільських територій. Проблеми економіки. 2014. № 4. C. 127–132.

Dijkstra L., Poelman H. Remote Rural Regions: how the proximity to a city influences the performances of rural regions. Regional Focus. 2008. № 1. URL: https://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/Remote%20rural%20regions-%20how%20promixity%20to%20a%20city%20influences%20the%20performances%20of%20rural%20regions.pdf.

Methodological manual on territorial typologies 2018 edition. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008-EN-N.pdf.

Regulation (EC) № 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS). Access current version (01/01/2024). URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1059-20240101.

Сторонянська І.З., Патицька Х.О. Методичні підходи до ідентифікації сільських територій: світова практика. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 97–107.

Сільські території в Україні: практика ідентифікації та інструменти розвитку : науково-аналітична доповідь / І.З. Сторонянська та ін. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України», 2021. 137 с.

Прокопа І.В. Сільська складова територіальних громад у контексті їх інклюзивного розвитку. Економіка і прогнозування. 2022. № 1. С. 124–140.

Інформаційна платформа datatowel.in.ua. URL: https://datatowel.in.ua/.

Інформаційно-аналітична система моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад. URL: http://2022-ias.tdukr.com.

Бюджети територіальних громад України. URL: https://public.tableau.com/app/profile/ulead/viz/_16360623127390/sheet0.

Населення Сумської області за 2021 р. Демографічний щорічник. Суми : ГУС у Сумській області, 2022. 180 с.

Using trend models for analysis and forecasting basic demographic indicators (case study of Sumy region, Ukraine) / O.H. Kornus et al. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2023. № 32 (4). P. 787–797.

Kluza K. When rural boroughs turn into inner peripheries: a link between their socioeconomic characteristics and distance to large cities. Regional Studies, Regional Science. 2020. Vol. 7. № 1. P. 75–91.

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021–2027 рр. URL: https://gue.sm.gov.ua/images/docs/strategiya/2027/Strategiya2027.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10