ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ВПЛИВУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТІ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ РІВНОВАГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.5

Ключові слова:

акробатика, координаційні здібності, збереження рівноваги, комплекс вправ, балансуючі тренажери.

Анотація

Для сучасної акробатики характерна напруженість змагальної діяльності й тренувального процесу, постійне підвищення координаційної складності вправ і необхідність формування стійких і надійних технічних навичок. Тому важливим є дослідження використання різних засобів цілеспрямованого впливу для розвитку здібності до збереження рівноваги в дівчат 7−9 років, які займаються акробатикою. Ми розробили, упровадили й експериментально перевірили комплекс вправ із використанням сучасного обладнання для розвитку здібності до збереження рівноваги в дівчат 7−9 років, які займаються акробатикою. На основі отриманих результатів можна зробити висновки, що в результаті проведеного експерименту рівень розвитку здатності до рівноваги підвищився в досліджуваних акробаток як контрольної, так й експериментальної груп. У дівчат контрольної групи статистично значущих змін не спостерігалося, тоді як у дівчат експериментальної групи відбувся статистично значущий приріст результату в усіх контрольних тестах. У контрольних тестах, які передбачали утримання ноги вперед або вбік, результати обох груп дівчат були вищими, коли елемент виконувався на опорній лівій нозі. Навпаки, у контрольних тестах, що передбачали утримання ноги назад, результати акробаток були кращими під час виконання цієї групи елементів на опорній правій нозі. При цьому ця статистика залишилася й після проведення експерименту. Розроблений і впроваджений комплекс вправ із використанням сучасного обладнання для розвитку здібності до збереження рівноваги в дівчат 7−9 років, які займаються акробатикою, дав змогу покращити здатність до збереження статичної й динамічної рівноваги в дівчат експериментальної групи в середньому на 44%. При цьому результати дівчат покращилися не тільки у виконанні елементів тіла, а й в обертових рухах.

Посилання

Багінська О.В. Здатність до утримання рівноваги дітей молодшого шкільного віку як показник розвитку їх рухової функції в процес навчання фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2014. № 15. № 3К (44)14. С. 53–56.

Боярчук О.Д., Гаврелюк С.В. Вікова анатомія та фізіологія : практикум / Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во ДЗ імені Тараса Шевченка, 2017. 252 с.

Булатова М.М., Линець М.М., Платонов В.М. Розвиток фізичних якостей. Теорія і методика фізичного виховання : підручник для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / за ред. Т.Ю. Круцевич. Київ : Олімпійська література, 2008. Т. 1.

Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І., Безверхня Г.В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді : навчальний посібник. Київ : Олімп. л-ра, 2011. 224 с.

Маландій Є.О. Поняття та класифікація координаційних здібностей. Інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. ред. Д.В. Бермудес, наук. ред. Д.В. Бермудес. Суми : ФОП Цьома С.П., 2023. С. 99–100.

Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. Київ : Олімпійська література, 2001. 440 с.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006. Частина 2. 248 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08