Порядок рецензування статей

Відповідальний секретар журналу проводить попередню перевірку відповідності статей профілю видання, вимогам до публікацій і надає їх для рецензування рецензентам, фахівцям з досліджуваних питань.

Рецензентів призначає головний редактор або, за окремих обставин, член редакційної колегії. Також до рецензування можуть залучатися сторонні висококваліфіковані фахівці з досвідом роботи за конкретним науковим напрямком, як правило, доценти, кандидати наук, професори, доктори наук.

Протягом 10 робочих днів рецензент готує свій висновок про відповідність статті всім редакційним вимогам та можливість її публікації.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

Анкета рецензента висвітлює  наступні питання:

 • Оригінальність тексту;
 • Чи відповідає стаття профілю журналу?
 • Чи відповідає назва статті змісту?
 • Чи відображає анотація зміст статті?
 • Актуальність статті розкрита в достатньому обсязі?
 • Чи задовільні викладення тексту, структура статті та її обсяг?
 • Чи коректними є висновки? Чи відображають вони наукову та практичну цінність дослідження?
 • Чи повною мірою реалізовано ціль (цілі) дослідження?
 • Наведені висновки відповідають змісту статті?
 • Чи відповідає вимогам оформлення список літератури?
 • Мовна грамотність статті.

Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент відзначає необхідність внесення корективів, автор доопрацьовує статтю, враховуючи побажання рецензента або вичерпно аргументує свою позицію. Рецензент повинен ознайомитися з виправленим варіантом і прийняти рішення про можливість публікації. Дата позитивного висновку рецензента вважається датою прийняття статті до публікації.