Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Рибалко Петро Федорович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6460-4255

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Атаманюк Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри  фізичної культури  олімпійських та неолімпійських видів спорту, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4800-5965

Бермудес Діана Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики спорту, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8020-4721

Гакман Анна Вікторівна – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7485-0062

Гнатчук Ярослав Ілліч – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту, Хмельницький національний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9819-5069

Карстен Беттіна – PhD, доцент, Європейський університет прикладних наук, Німеччина
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7336-9472

Когут Ірина Олександрівна – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3042-2189

Костюкевич Віктор Митрофанович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9716-134X

Лазоренко Сергій Анатолійович – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6493-8514

Лянной Михайло Олегович – кандидат педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, професор кафедри теорії та методики фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3389-4368

Носко Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9903-9164

Остенда Александер – PhD, професор, ректор, Сілезька академія, Республіка Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3467-157X

Цьось Анатолій Васильович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7824-9768

Чеховська Любов Ярославівна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фітнесу та рекреації, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3833-5212

Чхайло Микола Борисович – доцент, доцент кафедри теорії та методики спорту, Заслужений тренер України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7368-5202