Поточний номер

№ 3 (2023): Олімпійський та паралімпійський спорт

Олімпійський та паралімпійський спорт. 2023. № 3. 84 с. 
Засновники: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ухвалено до друку: 20 грудня 2023 р.

Опубліковано: 2023-12-20

Статті

Переглянути всі випуски

Назва журналу: Олімпійський та паралімпійський спорт

Засновник: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25404-15344Р від 15.02.2023 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3)

Галузь знань: освіта/педагогіка.

Спеціальності: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт.

ISSN 2786-8036 (print), 2786-8044 (online)

Періодичність видання: 3 рази на рік.

Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська. 

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків олімпійського та паралімпійського спорту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямку збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації.

Наукове видання розраховане на науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.