ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ФІТНЕС-ПРОГРАМ СИЛОВОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ ДІВЧАТ 16–17 РОКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2023.3.1

Ключові слова:

старшокласниці, фітнес-програми силового спрямування, фізична підготовленість

Анотація

Аналіз чинників, що зумовлюють виникнення в учнів старшої школи різних патологічних станів, свідчить про недоліки фізичного виховання у школі та позашкільних формах роботи, що впливають на стан здоров’я та фізичну підготовленість старшокласників. У сучасних наукових дослідженнях припускається, що теоретико-методологічне обґрунтування інтеграції фітнесу в систему шкільної фізкультурної освіти сприятиме підвищенню рівня фізичної підготовленості та мотивації до занять фізичними вправами підлітків, їх фізичному розвитку, зміцненню здоров'я, соціалізації і самовизначенню. Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне спостереження, психолого-педагогічні методи, тестування, методи математичної статистики. Результати роботи. Розробляючи фітнес-програми силового спрямування, ми враховували фізичну працездатність старшокласниць. Результати тестування засвідчують, що рівень фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку невисокий. Середній рівень компетентності старшокласниці мають переважно за показниками сили та швидкісно-силових якостей. Низький рівень компетентності за показниками фізичної підготовленості виявлено за розвитком швидкості, гнучкості, витривалості й спритності. Отже, рівень фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку переважно низький або середній, що зумовлює необхідність додаткових і цілеспрямованих занять фізичними вправами. Після застосування у процесі занять із застосуванням фітнес-програм силового спрямування результати педагогічного експерименту дали змогу стверджувати, що в учнів вірогідно (Р < 0,001) поліпшився рівень фізичної підготовленості. Висновки. Виходячи із цієї концепції, нами запропоновано оздоровчу рекреаційну програму для дівчат старшої школи, що включає у себе процес гармонійного розвитку фізичних якостей, підвищення рівня фізичної підготовленості на основі застосування засобів силового фітнесу.

Посилання

Бєлікова Н.О. З досвіду використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2014. Вип. 37. С. 348–353. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_37_67.

Ващук Л.М. Алгоритм побудови індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять старшокласниць. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2016. № 2. С. 20–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2016_2_5.

Ващук Л.М., Пантік В.В. Зміст фітнес-програми силової спрямованості залежно від індивідуальних особливостей будови тіла студентів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2018. № 2. С. 25–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2018_2_5.

Дубинська О.Я., Мариченко О., Бєля А. Вплив рекреаційно-оздоровчої програми на фізичну підготовленість та психічний стан дівчат старшої школи на основі застосування ментального фітнесу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 8(92). С. 54–66. URL: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8380.

Кібальник О.Я. Динаміка саморефлексії тілесного потенціалу підлітків під впливом занять по запропонованій фітнес-технології. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 9. С. 57–60. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3387.

Цьось А.В., Гац Г.О. Педагогічна діагностика в процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2012. № 4(20). 201−209.

Vashchuk L., Dedeliuk N., Roda O., Kalytka S., Demianchuk O., Matskevych N., Krendeleva V. The realization of the individual fitness programs in the physical education of high schoolgirls. Physical Activity Review. 2018. № 6. Р. 144–150. DOI: 10.16926/PAR.2018.06.19.

Dalleck L.L., Kravitz C. The History of Fitness. IDEA Health and Fitness Source. 2002. Vol. 20(2). Р. 26–33. Malek M.N. National Strength and Conditioning Association Personal Training Certificate – NSCA).

Lesson plans dynamic physical education for secondary school students / prepared C.M. Casten. San Francisco [etc]: Pearson Benjamin Cummings, 2009. VIII, 484 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20