АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2023.3.4

Ключові слова:

цифрові технології, адаптація, дистанційне навчання, електронне освітнє середовище, першокурсники, ЗВО, платформи освітньої діяльності

Анотація

У статті розглянуто шляхи оптимізації процесу адаптації до навчального процесу в умовах дистанційного навчання студентами-першокурсниками у закладах вищої освіти. Доведено важливість ролі використання цифрових технологій для організації навчального процесу у закладах освіти різного типу. Використання цифрових технологій в освітній діяльності сприяє підвищенню якості навчання, істотно прискорює передачу і засвоєння знань, що дає можливість студентам-першокурсникам успішно та швидко адаптуватися у студентському середовищі. Мета дослідження полягає у теоретичному аналізі та обґрунтуванні ефективності використання цифрових технологій для адаптації студентів-першокурсників в освітньому процесі. Методи дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел із проблеми адаптації першокурсників та створення єдиного електронного середовища в університеті; методи систематизації, порівняння, зіставлення, узагальнення даних, одержаних у процесі вивчення науково-педагогічної літератури. Проаналізовано проблему адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у ЗВО та охарактеризовано її види, соціальний та психологічний аспекти. Систематизовано теоретичний матеріал із питання сутності дистанційної освіти, її принципів, специфічних рис та впливу на процес адаптації студентів-першокурсників тощо. Розглядаючи проблему електронного освітнього середовища, виокремлено його специфічні риси, запропоновано умови ефективності та принципи використання. Охарактеризовано спеціальні платформи для комунікації учасників освітньої діяльності: Moodle, Google Meet, Zoom, Viber, Messenger, електронна пошта тощо. Проаналізовано зазначені платформи з погляду наявності переваг та недоліків для користувачів. Проведене опитування серед студентів І курсу спеціальності 017 «Фізична культура та спорт» мало за мету з’ясувати, яку саме платформу найчастіше використовували студенти протягом 2022–2023 навчального року для організації дистанційного навчання. Результати продемонстрували, що переважна більшість вибирає Zoom та Viber. За умови недоступності основної платформи студенти як запасні платформи вибрали Viber та електронну пошту. Систематизовано визначені студентами переваги та недоліки дистанційної форми навчання. Узагальнено результати, представлені у вигляді таблиці.

Посилання

Вербівський Д.С. Електронне освітнє середовище навчання математичних дисциплін: принципи побудови і структура. URL: http://eprints.zu.edu.ua/28800/1/Zbirnik_statey_VII_konf-55-58.pdf.

Воротникова І.П., Ковальчук В.І. Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі. Інформаційні технології і засоби навчання. Інформаційні технології та засоби навчання. 2017. Т. 60(4). С. 58–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_60_4_7.

Йопа Т.В., Остапов А.В. Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021. № 2(340). С. 16–27.

Кулик Н.А. Формування soft skills у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Новації, практики та перспективи розвитку фізичної культури і спорту : матеріали V Всеукр. наук.-практ. семінару, 15–16 квітня 2022 р. Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2022. С. 92–94.

Положення про електронні освітні ресурси : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1060 від 01.10.2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

Адаптація студентів нового набору. URL: http://xapkpdaa.org.ua/2019/08/23/adaptatsiia-studentiv-novoho-naboru/.

Дистанційна освіта. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita.

Methods of introducing information technologies into the educational process of higher education institutions of Ukraine / I. Romanchenko, A. Prokopenko, I. Zaichko, L. Prokopenko, P. Rybalko, S. Bobrovytska, O. Kyselyova. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21. № 5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20