ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ ТРЕНУВАННЯ ФУТБОЛІСТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2023.3.7

Ключові слова:

футбол, навчально-тренувальна і змагальна діяльність, антропометричні індекси, фізичний стан

Анотація

У статті розглядаються питання педагогічного контролю у процесі тренування футболістів, одним зі складників якого є оцінювання фізичного стану. Даються зразки тестів контрольних вправ, які застосовуються у спортивній практиці, для отримання конкретної інформації про фізичний стан футболістів, ефективність побудови та корекції програм навчального-тренувального процесу. Високий рівень підготовки футболістів здебільшого залежить від застосування у тренувальному процесі специфічних вправ, які вибірково впливають на фізичну підготовленість і техніко-тактичну майстерність. Тактичні дії, які виконуються футболістами під час ігор, – це реалізація тактичних знань, а також рішень, які приймаються ними після оцінювання ситуації, що виникає на полі. Тому можна вважати, що рівень тактичного мислення зумовлює ефективність техніки, яка дає змогу використовувати потенціал у найбільш цілеспрямованих формах та умовах. Мета дослідження – розробити й обґрунтувати структуру, зміст і методи педагогічного контролю визначення фізичного стану футболістів у тренувальному процесі. Реалізація мети дослідження здійснювалася у процесі розв’язання таких завдань: аналіз науково-методичної літератури та робочої документації тренерів, педагогічне спостереження; визначити, яка організація і методи під час визначення фізичного стану футболістів. Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел і узагальнення досвіду передової педагогічної практики; аналіз документальних матеріалів; педагогічне спостереження; методи дослідження фізичного стану; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Проаналізовано питання фізичного стану футболіста, яке визначалося станом здоров’я, рівнем структури і ступенем розвитку рухових функцій. Висновок про стан здоров’я окремо кожного гравця має величезне значення для тренера, оскільки на його основі тренер реалізує принцип індивідуалізації у тренувальному процесі. Спортивне тренування – це педагогічний процес управління станом футболіста, а об’єктивною основою реалізації планів тренувального процесу повинна бути інформація, отримана в ході контролю. Узагальнені результати представлено у вигляді таблиці та малюнків.

Посилання

Костюкевич В.М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації : навчальний посібник. Вінниця : Планер, 2007. 273 с.

Кулик Н.А., Лапицький В.О., Косар Т.І. Моделювання психологічної підготовки спортсменок у хокеї на траві. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2022. Вип. 3К(147). С. 221–225.

Лапицький В.О., Кулик Н.А. Навчально-тренувальна і змагальна діяльність у процесі багаторічної підготовки юних воротарів (на прикладі футболу). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023. Вип. 3К(162). C. 216–221.

Максименко Л.М., Чхайло М.Б., Лапицький В.О. Обґрунтування доповненої програми для покращення техніко-тактичної підготовленості футболістів 15–16 років у річному циклі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2022. № 6(120). С. 76–78.

Соломонко В.В., Лісенчук Г.А., Соломонко О.В. Футбол. Київ : Олімпійська література, 2005. 294 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20