ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ВИДУ СПОРТУ «СТРІЛЬБА З ЛУКА» В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2023.3.8

Ключові слова:

стрільба з лука, комерціалізація, стратегічний аналіз, PEST, SWOT, Федерація стрільби з лука України, спортивні школи, спортивні клуби

Анотація

У сучасному світі спорт завжди був та залишається важливим елементом культурного, фізичного та соціального життя суспільства. Серед безлічі видів спорту, які завойовують серця та розуми людей, одним із найстаріших та найбільш уразливих до змін є стрільба з лука. Глобальні процеси комерціалізації XXI ст. охопили майже всі галузі життя і діяльності людини, включаючи бізнес, культуру, освіту, медицину та спортивну сферу. Так, комерціалізація стрільби з лука в Україні може призвести до збільшення фінансового впливу та зростання популярності цього виду спорту завдяки залученню спонсорів та розширенню медійного охоплення. Проте поруч із перевагами, які несе процес комерціалізації, існує низка загроз, серед яких: нерівність у розподілі фінансових ресурсів, можливе віддалення від спортивних цінностей через комерційний інтерес, а також вплив спонсорів на рішення та результати спортивних подій. Саме тому мета нашого дослідження полягає у визначенні внутрішніх та зовнішніх чинників впливу комерціалізації на розвиток виду спорту «стрільба з луку» в Україні шляхом використання методів стратегічного аналізу комерційної діяльності ключових спортивних організацій. Для досягнення поставленої мети було використано методи PEST- та SWOT-аналізу. Результати дослідження полягають у визначенні сили впливу зовнішніх чинників на процес комерціалізації Федерації стрільби з лука України, ДЮСШ та спортивних клубів. Також за результатами SWOT-а- налізу визначено сильні та слабкі боки досліджуваного процесу, а також можливості та загрози, що він несе. Результати використання методів стратегічного аналізу дали змогу побудувати стратегію комерціалізації стрільби з лука в Україні, яка б ураховувала макро- та мікрорівень функціонування цього виду спорту. Дана робота може бути корисною для академічної спільноти, а також стати дорожньою картою для розроблення стратегії та політики розвитку лучного спорту в Україні.

Посилання

Козлова О.К. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації (на прикладі легкої атлетики) : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01. Київ, 2013. 43 с.

Березка С.М. Футбол як професійний спорт і перспектива його розвитку в Україні. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 3. С. 7–10.

Борисова О.В. Сучасний професійний спорт та шляхи його розвитку (за матеріалами тенісу) : монографія. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 312 с.

Ваулін О., Пітин М., Нерода Н. Взаємодія організаційно-економічних чинників комерціалізації змагань із фехтування. Молода спортивна наука України. 2015. Т. 1. С. 29–33.

Нерода Н. Організаційні та правові засади європейського професійного спорту : дис. … канд. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01. Львів, 2018. 240 с.

Edwards B., Corte U. Commercialization and lifestyle sport: lessons from 20 years of freestyle BMX in ‘Pro-Town, USA’. Sport in Society. 2010. № 13(7–8). P. 1135–1151. DOI: 10.1080/17430431003780070.

Clausen J., Bayle E., Giauque D., Ruoranen K., Lang G., Schlesinger T., Klenk C. & Nagel S. International sport federations’ commercialisation: a qualitative comparative analysis. European Sport Management Quarterly. 2018. № 18(3). P. 373–392. DOI: 10.1080/16184742.2017.1406970.

Tonazzi А. Competition policy and the commercialization of sport broadcasting rights: The decision of the Italian Competition Authority. International Journal of the Economics of Business. 2003. № 10(1). P. 17–34. DOI: 10.1080/1357151032000043302.

Галазюк В., Коваль В. Організація змагань зі стрільби з лука в онлайн-форматі із застосуванням інформаційної системи IANSEO. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 2023. № 7. С. 40–47.

Пархоменко А.О. Організаційні засади проведення змагань зі стрільби з лука (на прикладі кубку України) : кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : 017. Київ, 2020. 62 с.

Попович М. Порівняльна характеристика результатів чемпіонату України та чемпіонату світу зі стрільби з лука 2017–2021 рр. Молода спортивна наука України. 2022. Т. 1. С. 22–23.

Ворона В., Ратов А., Солоненко Є. Аналіз змісту і побудови навчально-тренувального процесу спортсменів стрільців із лука на етапі попередньої базової підготовки. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2018. № 4(318). Ч. 2. С. 104–111.

Солоненко, Є., Ратов А., Міщенко О., Лапицький В. Система відбору спортсменів-лучників у олімпійському циклі підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 4(108). С. 353–362. DOI: 10.24139/2312-5993/2021.04/353-362.

Островський М. Символьне використання лука та стріл у геральдичних знаках як засіб популяризації спортивної стрільби з лука. Молода спортивна наука України. 2020. Т. 1. С. 20–21.

Побережна З. Діагностика макроекономічних чинників впливу на авіаційну галузь за методикою PEST-аналізу. Інтелект XXI. 2020. № 3. С. 80–85.

Багорка М.О. SWOT-аналіз як основа формування маркетингових стратегій підприємств. Агросвіт. 2010. № 6. С. 17–23. URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2445.

Просіна О. Методика проведення SWOT-аналізу для стратегічного планування освітньої діяльності закладів позашкільної освіти в умовах пандемії. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2020. № 24. С. 141–152.

Клочковський О. Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області. Галицький економічний вісник. 2019. Т. 60. № 5. С. 73–78.

Cтатут Федерації стрільби з лука. Офіційний сайт Федерації стрільби з лука України. URL: https://archeryua.com/docs/.

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу. Урядовий портал України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/170897113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20