ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2023.3.9

Ключові слова:

спеціальні засоби, фізична підготовленість, формування, футболісти, етап початкової підготовки

Анотація

На етапі початкової підготовки ефективний навчально-тренувальний процес сприяє фізичному і технічному розвитку. Щоб успішно переходити на інший етап, багаторічна підготовка повинна починатися з поступового ускладнення завдань навчально-тренувального процесу. Підвищення тренувальних навантажень із паралельним досягненням максимальних результатів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей – принцип, який має вирішальне значення. Метою дослідження є розроблення навчально-тренувальної програми з використанням спеціальних засобів для формування фізичної підготовленості футболістів на початковому етапі підготовки протягом річного циклу. Педагогічний експеримент здійснювався на базі Футбольного центру «Барса» та Комунальної дитячої юнацької спортивної школи «Суми» (2022–2023 н. р). У тренувальному процесі ЕГ були деякі зміни. Зокрема, нами було зроблено доповнення із загальної фізичної підготовки двома розділами: «Загальна фізична підготовка» і «Атлетична підготовка». Вони включали теоретичну і практичну підготовку. Теоретична підготовка даних розділів мала на меті формування основ знань із теорії фізкультурної діяльності. Сформовано план-графік тренувальних занять. Дані про рівень фізичної підготовленості футболістів указують на статистично достовірні зміни між показниками нормативів як в ЕГ (р˂0,05-0,01), так і в КГ (р˂0,05). За критерієм χ² на початку дослідження ЕГ і КГ були однорідними за тестами «біг 30 м», «рівномірний біг без урахування часу», «човниковий біг 3х10 м, с», «нахил тулуба вперед», «піднімання тулуба в положення сід» та статистично достовірні зміни на етапі завершення педагогічного експерименту. Можемо сказати про ефективність доповненої програми навчально-тренувальних занять із футболу на етапі початкової підготовки.

Посилання

Мітова О.О. Особливості контролю змагальної діяльності у командних спортивних іграх на першій стадії багаторічної підготовки. Матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи». Харків : ХДАФК, 2018. С. 73–75.

Пітин М. Взаємозв’язки показників фізичної підготовленості футболістів на етапі початкової підготовки. Молода спортивна наука України. Вип. 14 : у 4-х т. Львів, 2010. Т. 1. С. 215–220.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник : в 2 кн. Киев : Олимп. лит., 2015. 1 кн. 680 с., 2 кн. 752 с.

Forrest Sharita. Longer work hours for moms mean less sleep, higher BMIs for preschoolers. Urbana-Champaign. 2014. URL: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141120153950.htm.

George A. Ghristopoulos. The Olympic Games in Ancient Greece. Athens, Greece. 2003. 408 p.

Hnatchuk Y. Improvement of physical preparedness of qualified volleyball players. Journal of Physical Education and Sport. 2018. Р. 239–245.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20