ОСНОВИ ГІМНАСТИЧНОЇ ТА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ФІТНЕС-ТРЕНЕРА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2023.3.11

Ключові слова:

фітнес-тренер, гімнастична та хореографічна термінологія, фізична культура, спорт, фітнес, хореографія

Анотація

Сучасні фітнес-центри і клуби вимагають високого рівня підготовленості фахівців (фітнес-тренерів), які безпосередньо здійснюють практичну роботу з клієнтами. У підготовці фахівців спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», 014 «Середня освіта (Фізична культура) та (Хореографія)» учасники проєктної групи освітньо-професійних програм керуються сучасними тенденціями під час складання освітніх програм, співпрацюють зі стейкхолдерами, роботодавцями, партнерами, спілкуються з випускниками та здобувачами освіти, проводять просвітницьку та профорієнтаційну роботу, де ведуть діалог у професійному ключі. Важливим є вивчення гімнастичної та хореографічної термінології для складання фітнес-програм танцювальних напрямів під час навчання у закладі вищої освіти (ЗВО). Доцільність даної підготовки вищезгаданих спеціальностей у закладах вищої освіти зумовлена сукупністю чинників, серед яких провідними є: запит на фахівців нової формації, здатних надавати якісні послуги населенню; орієнтація суспільства на здоровий спосіб життя; формування у них професійного понятійного апарату. Отже, у підготовці майбутніх фітнес-тренерів важливе місце займає формування професійного понятійного апарату, зокрема у написанні конспектів занять, проведення групових класів, записі гімнастичних вправ та хореографічних композицій тощо. Метою дослідження є спроба у записі вправ і танцювальних рухів українською мовою для фітнес-заняття аеробного спрямування з використанням степ-платформ під час навчання майбутніх фітнес-тренерів гімнастичної та хореографічної термінології. У роботі використано метод теоретичного аналізу та узагальнення наукової літератури, метод спостереження за роботою фітнес-тренерів та інструкторів з аеробіки. Аналіз і узагальнення науково-методичних джерел дав змогу оцінити значення гімнастичної та хореографічної термінології у професійній діяльності фітнес-тренерів. Проведене спостереження за роботою фітнес-тренерів та інструкторів з аеробіки підтвердило тезу про важливість в опануванні професійної термінології під час навчання у ЗВО. Зроблено спробу запису вправ українською мовою для фітнес-заняття аеробного спрямування з використанням степ-платформ під час навчання майбутніх фітнес-тренерів гімнастичної та хореографічної термінології. У подальшому виконану роботу можливо застосовувати у складанні конспектів занять під час практичних занять і виробничої практики здобувачів освіти фізичної культури і спорту, фітнесу та хореографії.

Посилання

Айунц Л.Р. Гімнастика. Методичні матеріали до теоретичної підготовки студентів факультету фізичного виховання і спорту. Житомир : ЖДУ, 2008. 62 с.

Dmytro Balashov, Diana Bermudes, Petrо Rybalko, Oksana Shukatka, Yuliia Kozeruk, Alla Kolyshkina (2019). Future Physical Education Teachers’ Preparation to Use the Innovative Types of Motor Activity: Ukrainian Experience. TEM Jurnal 8(4) 1508-1516/ ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM84-57, November 2019 (Serbia).

Ковальчук Н., Гнітецька Т., Томащук О. Значення гімнастичної термінології та необхідність її уніфікації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023. № 3K(162). С. 192–197. URL: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.3K(162).39.

Козинко Л.Л., Городецька О.Г. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Хореографія» 10 років навчання. Київ, 2020. 80 с.

Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003-10. Київ : Держстандарт України, 2010. № 327.

Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 787.

Рибалко П.Ф. Керівні підходи і принципи у підготовці вчителів фізичної культури до оздоровчо-спортивної діяльності. Гуманізація навчально-виховного процесу. . 2019. № 4(96). С. 66–77.

Тараканова А.П. Танцюйте з нами : навчально-методичний посібник. Вінниця : Нова книга, 2010. 160 с.

Цветкова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. Київ : Альтерпрес, 2007. 324 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20