КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У КОМАНДНО-ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2023.3.12

Ключові слова:

гандбол, фізична підготовка, тренування, рухові якості

Анотація

Технологія підготовки студентів-гандболістів підпорядкована загальним закономірностям теорії та методики спорту, де цільовий змістовний бік становить інтегральна підготовленість спортсмена. Тому, здійснюючи її, необхідно керуватися принципами спорту вищих досягнень, що відображають ці закономірності, з урахуванням індивідуальних фізичних та техніко-тактичних особливостей реалізації їх у динамічних ситуаціях змагань. Тренувальний процес студентської команди гандболістів складається з основних взаємозалежних частин: фізичної, технічної, тактичної, психологічної та теоретичної підготовки. Тренувальний процес команди студентів-гандболістів підпорядкований загальним закономірностям навчання та виховання, де модельно-цільовий бік підготовки становить інтегральна підготовленість спортсмена. Побудова підготовки зумовлена загальними педагогічними принципами, що відображають ці закономірності, індивідуальними та віковими особливостями гандболістів. Насамперед, до них належать принципи всебічності та активності, поступовості, повторності, індивідуалізації. Для досягнення модельно-цільових спортивних результатів у студентському гандболі першочергове значення має відповідний рівень фізичної та техніко-тактичної підготовленості. Тому чільне місце у тренуванні займає фізична підготовка, що реалізується у єдності з процесом удосконалення техніки гри. Для досягнення модельно-цільового спортивного результату нарівні із загальноприйнятими у гандболі засобами та методами у навчально-тренувальній роботі необхідно застосовувати ті вправи загальної фізичної підготовки, які за біологічними та фізіологічними ознаками найбільш наближені до ігрової та змагальної діяльності гандболістів. Основними методами фізичної підготовки студентів-спортсменів у гандболі є: повторний, змінний, інтервальний, ігровий, змагальний та метод кругового тренування. Головну роль у забезпеченні загальної та спеціальної фізичної підготовленості гандболістів відіграють вправи, спрямовані на виховання швидкості, сили, швидкісно-силових якостей, рухово-координаційних здібностей, витривалості, гнучкості. Ці рухові якості значною мірою визначають різнобічний фізичний розвиток та можливість досягнення високих результатів у гандболі.

Посилання

Безмилов М. Періодизація підготовки спортсменів в ігрових видах спорту: фактори впливу та перспективні напрями подальшого розвитку специфічної системи знань. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2022. № 3. С. 3–19.

Драчук А.І. Теорія і методика викладання гандболу : навчальний посібник. 2-е вид., доп. і перероб. Вінниця, 2011. С. 154–156.

Стасюк Р.М., Клименченко Т.Г., Гриб Т.О. Модельні характеристики основ змагальної діяльності та контролю гандболістів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2020. Вип. 2(122). С. 154–158.

Стасюк Р.М., Чехранов К.О. Індивідуалізація технічної підготовки гандболістів. Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : V Міжнародна наук.-метод. конф., м. Суми, 18–19 квітня 2020 р. : тези доп. Суми, 2020. С. 101–103.

Шаверський В.К., Саранча М.П., Гаврилюк В.М. Швидкісно-силова підготовка гандболістів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології та суспільство: нові дослідження і перспективи», 2022. С. 73–74.

Шиптицька О., Маляр Е. Використання системи педагогічного контролю для підвищення фізичної та технічної підготовки гандболістів ДЮСШ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 25 листопада 2021 р. С. 344–347.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20