АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТНИХ ФОРМ І ЗАСОБІВ ФІТНЕСУ В ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.4

Ключові слова:

фітнес, технології, ігрова діяльність фізкультурно-оздоровчі заняття.

Анотація

Останніми роками в Україні складна соціальна, культурна й економічна ситуація, яка зумовлена повномасштабним вторгненням і військовою агресією російської федерації. Це призвело до соціально-економічних змін у суспільстві, зміни мотивів і ціннісних орієнтацій у системі загальносуспільних відносин, а також стало основною причиною затяжного психоемоційного стресу значного відсотка українців, що зумовлює зниження адаптаційних механізмів, які підтримують здоров’я і працездатність організму, тому важливим є питання свідомого розуміння цінностей здоров’я і здорового способу життя, дотримання принципів здоров’язбережувальної поведінки. Президент України Володимир Зеленський наголосив: «Фізичне виховання та спорт залишаються одним з напрямків підтримки здоров’я людини, здоров’я нації, міцності українців та українок. Фізична культура і спортивне виховання – це не розваги сьогодні. Це одна з основ безпеки…» У ході теоретичного аналізу наукової й методичної літератури вивчено питання основних дефініцій поняття «фітнес», проаналізовано результати наукових пошуків фахівців у сфері фізичної культури і спорту, з’ясовано проблематику, цінності норм та ідеалів і філософію фітнесу. Для розуміння сутності фізкультурно-оздоровчих занять на підставі досліджень різних авторів з’ясовано й охарактеризовано фітнес-технології, що спрямовані на підвищення рухової активності серед чоловіків молодого віку. Визначено пріоритетні форми й засоби фітнесу в процесі фізкультурно-оздоровчих занять чоловіків молодого віку, а також досліджено вплив засобів спортивних ігор. Узагальнене дослідження різних авторів дало змогу дійти висновку, що завдання оздоровлення й гармонійного розвитку особистості в процесі впровадження різних фітнес-технологій дає можливість охарактеризувати фізкультурно-оздоровчу діяльність із використанням засобів ігрових видів спорту як ігрову фітнес-технологію.

Посилання

Благій О. Контроль фізичного стану чоловіків зрілого віку в умовах сучасних фітнес-центрів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007. № 1. С. 29−32.

Беляк, Ю. Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2014. № 11. С. 3–8.

Бінецький Д.О., Касіч Н.П. Потенціал спортивно-ігрової діяльності щодо виховання в молодших підлітків прагнення до самостійності в закладах загальної середньої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : збірник наукових праць. Київ, 2021. Вип. 6 (137). С. 37–40.

Гармаш В.Є. Сучасні напрямки фітнесу як повноцінного тренування для підтримки фізичної форми. Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту у сучасних умовах : збірник наукових праць. Дніпро, 2020. С. 13−14.

Донченко В.І., Петришин О.В. Спортивно-ігрова діяльність, як засіб підвищення фізичної підготовленості та емоційного стану студентів на заняттях з фізичного виховання. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання : збірник матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю. Полтава, 2020. С. 82–65.

Дороганова А.Г. Фітнес в Україні: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту у сучасних умовах : збірник наукових праць. Дніпро, 2020. С. 44−46.

Головачук В. Фітнес – програма BODY PUMP як один із видів функціонального тренінгу для чоловіків та жінок. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у сучасному суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Чернівці, 2020. С. 115–117.

Дубинська О.Я. Курс лекцій з теорії фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення : навчально-методичний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.010201 «Фізичне виховання», спеціальності 8.01020101 «Фізичне виховання». Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013.

Зеленський В. Активні парки – для активних людей, більше можливостей для дітей. URL: http://gostomelsport.org.ua/volodimir-zelenskij-aktivni-parki-dlya-aktivnix-lyudej-bilshe-mozhlivostej-dlya-ditej/.

Клименко В.В. Психологія спорту : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : МАУП, 2007. 432.

Коваленко Є.В., Максименко П.К. Сучасні види фітнесу для чоловіків, як альтернатива класичним тренуванням. Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту у сучасних умовах : збірник наукових праць. Дніпро, 2020. С. 63−64.

Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум : навчальний посібник. Київ : Каравелла, 2009. 224 с.

Медвідь А., Ганжа С. Динаміка показників фізичної підготовленості юнаків під час занять силовим фітнесом. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у сучасному суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Чернівці, 2020. С. 152–154.

Наумчук В. Спортивні ігри в системі професійної підготовки студентів факультетів фізичного виховання. Наукові записки. Серія «Педагогіка». 2007. № 3. С. 3–6.

Наконечний І. Використання засобів фітнесу в системі підготовки юних спортсменів з панкратіону. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у сучасному суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Чернівці, 2020. С. 77–80.

Строганов С.В., Копєйко І.Ю. Корекція статури чоловіків першого зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту. Харків, 2010. № 7. С. 112−114.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя ‒ здорова нація» : Указ Президента України від 09.02 2016 № 42/2016. URL: http://zakon4. rada.gov.ua/rada/show/2992-vi.

Чеховська Л. Оздоровчий фітнес у сучасному суспільстві : монографія. Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2019. 296 с.

Шалар О.Г. Лекції з курсу «Психологія фізичного виховання та спорту» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності ПМСО. Фізична культура. Херсон : Видавництво ХДУ, 2005. 212 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08