СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.8

Ключові слова:

рухова активність, похилий вік, методологія.

Анотація

Мета дослідження полягає в ретельному вивченні, систематизації та обґрунтуванні організаційних і методологічних принципів оздоровчо-рекреаційної рухової активності осіб похилого віку. Для досягнення мети ми застосовували різноманітні теоретичні методи дослідження. Серед них використовували теоретичний аналіз спеціалізованої науково-методичної літератури, документальних матеріалів, абстрагування, логіко-теоретичний аналіз, компаративний аналіз, теоретичне прогнозування, концептуальне моделювання, індуктивний і дедуктивний методи, метод синтезу, а також метод систематизації. Стаття висвітлює передумови впровадження оздоровчо-рекреаційної фізичної активності серед осіб похилого віку в Україні. Автори вказують, що цей вид діяльності може бути ключовим інструментом для привертання цільової аудиторії до регулярних оздоровчих занять. Демографічні передумови пов’язані з очікуваним зростанням кількості осіб старшого віку в Україні до 2035 року. Соціальні, психологічні, особистісні, біологічні, інформаційні й економічні аспекти визначені як фактори, що впливають на інтерес осіб похилого віку до фізичної активності. Дослідження акцентує увагу на необхідності розроблення концепції залучення людей похилого віку до рухової активності, базованої на наукових потребах і стратегічних пріоритетах. Зокрема, ураховуються проблеми самотності, утрати інтересів, економічні труднощі й низький рівень поінформованості старшого населення України. У статті розглядають організаційні аспекти оздоровчо-рекреаційної рухової активності для людей похилого віку, зосереджуючись на комплексному підході до поліпшення фізичного та психічного благополуччя цільової аудиторії. Індивідуалізація програм, використання сучасних технологій, таких як сенсорні пристрої та мобільні додатки, і підтримка групових занять сприяють успішному залученню таких осіб до активного способу життя. Значення різного методологічного підґрунтя для розроблення концепції управління оздоровчо-рекреаційною руховою активністю також указується. Дослідження підкреслює практичний внесок у підвищення якості життя старшого населення та сприяє формуванню стратегій для ефективного розвитку активного старіння.

Посилання

Андрєєва О. Концептуальні та прикладні аспекти технологізації проектувальної діяльності в сфері фізичної рекреації. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2013. № 1. С. 35–40.

Андрєєва О. Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014. № 3. С. 35–40.

Гакман А. Проблеми організації рекреаційно-оздоровчої діяльності у структурі дозвілля людей похилого віку. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». 2017. С. 42–46.

Гакман А.В. Теоретико-методичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності людей похилого віку : автореф. дис. ... докт. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. Київ, 2021. 44 с.

Григус І.М., Хома О.В. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у профілактиці хронічних неінфекційних захворювань чоловіків похилого віку в умовах карантинних обмежень. Rehabilitation and Recreation. 2022. № 11. С. 163–172. URL: https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.19.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р., скоригований за даними 2021 р. / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. URL: http://www.idss.org.ua/public.html

Кухта М. Соціальний потенціал людей старшого віку в Україні : монографія. Київ : КНУКіМ, 2018. 304 с.

Надутий К.О., Лехан В.М., Найда І.В. Обґрунтування концепції безперервного вдосконалення національної системи охорони здоров’я України. Український медичний часопис. 2019. Т. 2. С. 1–3.

Путятіна Г. Особливості організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності жінок похилого віку. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport. 2020. № 5 (79). С. 65–70. URL: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.010.

Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року.

Effects of physical activity on aging processes in elderly persons / O. Andrieieva et al. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Supplement Issue 4. July. Р. 1308–1314

Technology of planning and management of leisure activities for working elderly people with a low level of physical activity / А. Hakman et al. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Supplement Issue 6. Р. 2159–2166.

Effect of a combined program of physical activity and intellectual activity in the cognitive functioning of the elderly / A. Martínez-Vidal et al. Journal of Human Sport & Exercise. 2011. № 6 (2). Р. 462–473.

Influence of self – regulation psychological and physical means on aged people ́s functional state / Z. Kozina et al. Journal of Human Sport and Exercise. 2018. № 13 (1). Р. 99–115. URL: https://doi.org/10.14198/ jhse.2018.131.10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09