ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-СПОРТИВНІ ІГРИ ЯК ФОРМА ПІДТРИМКИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ І СТУДЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.10

Ключові слова:

саморозвиток, самореалізація, ігрова діяльність, формування особистості, інтелектуальний розвиток.

Анотація

Вивчення самосвідомості людини як активна тема зараз набуває актуальності. Усе більше дослідників цікавляться питанням самосприйняття в спорті, особливо в контексті спорту вищого рівня, а також професійного самосприйняття спортсменів високого рівня. Головним пріоритетом сучасних навчальних закладів є розвиток особистості та її творчих здібностей. Безсумнівно, що навчання в будь-якому виші не повинно обмежуватися суто навчанням, оволодінням уміннями та набуттям конкретних знань, потрібних у повсякденному житті. Освітній процес має бути спрямований на розвиток особистості, здатність до самоосвіти, щоб діти прагнули до чогось нового, цікавого й незвичного. З одного боку, самореалізація означає сутнісну (суттєву) характеристику самосвідомості особистості, з іншого – визначає відповідну технологію реалізації цієї сутності, тобто функціонує як оптимальний і комплексний спосіб для себе. Індивідуальна реалізація, що несе в собі наміри самої сутності та технології, розгортає її в культурах сьогодення, минулого та майбутнього. Проблема самосвідомості особистості є міждисциплінарною проблемою з філософським походженням, але лише нещодавно вона набула статусу проблеми психологічної. Не менш важливим питанням є розгляд занять фізичною культурою і спортом як основи формування особистості. Спорт постає як діяльність спортсмена, під час якої формується його особистість. Однак вплив цієї діяльності може бути як позитивним, так і негативним. Тому, вивчаючи ці закономірності, ми можемо сприяти позитивним змінам і мінімізувати негативний вплив спорту на формування особистості спортсмена. Спортивна діяльність також може бути досліджена з погляду самосприйняття індивіда, об’єктивно вираженого спортивними результатами, рівень яких є умовою суб’єктивного задоволення. Самосвідомість особистості є найбільш повним визначенням особистісних і професійних здібностей людини. Посилення уваги до цього питання пов’язане з розумінням його вирішальної ролі в розвитку особистості, пред’явленням підвищених вимог до таких якостей людини, як здатність до розвитку й повноцінності.

Посилання

Бех І.Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.

Войцях Т.В. Ігрові технології як інструмент профілактичної роботи спеціалістів психологічної служби закладів освіти : навчально-методичний посібник. Черкаси : Черкаський ОІПОПП, 2014. 92 с.

Гладченко О.І., Гуріна З.В. Психологічні особливості самоактуалізації підлітків з різним соціометричним статусом. Молодий вчений. 2016. № 12. С. 224–228.

Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі : монографія / Бучма В.В. та ін. ; за ред. С.Д. Максименка. Київ : Видавничий дім «Слово», 2017. 262 с.

Іваній І.В., Сергієнко В.М. Психологія фізичного виховання та спорту : навч.-метод. посібник. Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. 204 с.

Корекційно-розвивальні технології навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку : навч.-метод. посібник / Чеботарьова О.В. та ін. ; за наук. ред. О.В. Чеботарьової, О.І. Мякушко. Київ : ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. 558 с.

Мельник В.В. Концепції взаємодії людини і суспільства в контексті соціокультурних засад: теоретико-методологічні виміри. Гілея: науковий вісник. Київ : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2012. № 65. С. 246–254.

Федусенко Ю. К. Особливості впливу навчально-ігрової діяльності на розвиток основних психічних процесів у молодшому шкільному віці. Рідна школа. 2018. № 4. С. 25–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09