ФАКТОРИ РИЗИКУ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.19

Ключові слова:

неінфекційні захворювання, фактори ризику, промоція здоров’я, педагогічні працівники, воєнний стан.

Анотація

Сучасні дослідження вимагають застосування моніторингу факторів неінфекційних захворювань серед педагогічних працівників на етапі професійної підготовки для розробки програм підвищення медичної грамотності та забезпечення здоров’язбережувальної компетентності професійного стандарту, що і визначає актуальність проведеного дослідження. Мета – оцінити фактори ризику неінфекційних захворювань у педагогічних працівників на етапі професійної підготовки під час воєнного стану. Методи дослідження: проведено опитування за спеціально розробленою анкетою у хмарному середовищі Google.forms, яка містила питання щодо поведінкових факторів ризику, антропометричних показників, показників гемодинаміки (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск). У дослідженні взяли участь 178 педагогічних працівників 18–52 років на етапі професійної підготовки м. Суми протягом жовтня 2022 (88 осіб) і 2023 (90 осіб) років. Результати. За результатами оцінки факторів ризику неінфекційних захворювань у педагогічних працівників на етапі професійної підготовки під час воєнного стану встановлено високий рівень комбінованих факторів НІЗ, показник яких перевищує загальноукраїнський. Під час воєнного стану встановлена тенденція до зростання частки педагогічних працівників на етапі ПП з ожирінням І ступеня (t = 3,04, p ≤ 0,05) та зниження частки з нормальною масою тіла (t = 3,1, p ≤ 0,05); зниження частки з підвищеним АТ (t = 4,5, p ≤ 0,001), зниження частки, що споживає овочі та фрукти понад сім раз на добу (t = 2,6, p ≤ 0,01), зростання частки майбутніх педагогічних працівників з високим рівнем ФА (t = 3,83, p ≤ 0,01). Висновки. Проведене дослідження вимагає в умовах воєнного стану оптимізувати заходи щодо промоції здоров’я серед педагогічних працівників на етапі професійної підготовки та постійно акцентувати увагу на факторах ризику неінфекційних захворювань.

Посилання

Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» : наказ М-ва розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 грудня 2020 р. № 2736-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text.

Singh A., Bassi S., Nazar G.P. Impact of school policies on non-communicable disease risk factors – a systematic review. BMC Public Health. 2017. № 17. С. 292. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4201-3.

Козирєв М. П., Козловська Ю. Р. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2013. Випуск 1. С. 305‒313. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2013_1_35.

Tolonen H., Reinikainen J., Zhou Z. Development of non-communicable disease risk factors in Finland: projections up to 2040. Scandinavian Journal of Public Health. 2023. № 51 (8). Р. 1231‒1238. https://doi.org/10.1177/14034948221110025.

Kuruvilla А., Mishra S., Ghosh K. Prevalence and risk factors associated with non-communicable diseases among employees in a university setting: A cross-sectional study. Clinical Epidemiology and Global Health. 2023. Volume 21. P. 101282. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101282.

Власик Л. Й. Особливості поведінкових чинників ризику основних неінфекційних захворювань у групах економічно активного населення. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 3. С. 12–18. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10585.

Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, World Health Organization. 2009. 62 p. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241563871.

Латіна Г. О. Поведінкові фактори ризику хронічних неінфекційних захворювань у молоді. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VII Всеукр. заочної наук.-практ. конф., 15 лют. 2018 р. Суми : ФОП Цьома С. П., 2017 С. 146–148. URL: https://repository.sspu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4c0ca6c3-53a7-4c22-98ab-00b4d111b641/content.

Serdyuk A.M., Gulich M.P., Petrenko O.D., Lyubarskaya L.S., Koblyanskaya A.V. The awareness and consciousness of young students about the threat of risk factors of development of non-infectious diseases – modern status of the problem. Medicni Perspektivi. 2019. 24 (1). Р. 4–14. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162168.

Калиниченко І. О., Латіна Г. О. Суб’єктивна оцінка стану здоров’я педагогічними працівників з різними рівнями професійного вигорання в умовах соціальної ізоляції та воєнного стану. Довкілля та здоров’я. 2024. № 1 (110). С. 26–31. URL: http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=A8CCF41842CAA304C2258ADD004FBCBC.

Kalynychenko I., Cieslicka M., Latina H., Antomonov M., Zaikina H. Assessment of educators’ physical activity in conditions of social isolation. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, 2023. № 27 (1), P. 10–18. https://doi.org/10.15391/snsv.2023-1.002.

Pimenta A., Ramos D., Santos G., Rodrigues M.A., Doiro M. Psychosocial Risks in Teachers from Portugal and England on the Way to Society 5.0. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. № 20 (14). Р. 6347. https://doi.org/10.3390/ijerph20146347.

Sangita S. Assessment of behavioural risk factors of non-communicable diseases among higher secondary school teachers of Kathmandu. International Journal of Educational Science and Research. 2017. № 7. 269–274. URL: https://www.researchgate.net/publication/346968020_Assessment_of_Behavioural_Risk_Factors_of_Non-Communicable_

Diseases_among_Higher_Secondary_School_Teachers_of_Kathmandu.

STEPS Survey Reveals High Prevalence of Noncommunicable Disease Risk Factors in Ukraine. Copenhagen : World Health Organization; 2020. 14 р. URL: https://www.who.int/ukraine/uk/publications/m/item/riskfactors-for-noncommunicable-diseases-in-ukraine-in-2019-(2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09