ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОМОТОРИКИ, ФІЗИЧНОЇ І ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛЬНИХ ВОРОТАРІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.25

Ключові слова:

футбол, воротарі, фізична підготовка, спеціалізація.

Анотація

Проаналізовані на основі аналізу наукової літератури, педагогічних спостережень і власного практичного досвіду характеристики психомоторики, фізичної і техніко-тактичної підготовленості футбольних воротарів різної кваліфікації. Дослідження визначає ключові аспекти, що впливають на високий рівень виконавської майстерності футбольних воротарів, і виявляє різницю між воротарями різного досвіду та навичок у футболі. Автори використовують методи педагогічного спостереження, бесіди з провідними практиками для аналізу техніко-тактичних аспектів гри, щоб дослідити вплив цих характеристик на успішність ігрової діяльності воротарів у футбольних матчах. У роботі наводяться модельні характеристики гравців цього амплуа та детально аналізуються особливості змагальної діяльності футболістів цього напряму, одним із ключових спрямувань є дослідження характеристики навчально-тренувальної та змагальної діяльності футбольних воротарів на етапі базової підготовки з огляду на підготовку якісного резерву професійних футбольних команд. Мета – вивчити характеристики психомоторики, фізичної і техніко-тактичної підготовленості футбольних воротарів різної кваліфікації. Результати. Дослідження фізичної підготовленості можуть допомогти розробити програми попередження травм для воротарів. Це особливо важливо, оскільки воротарі часто піддаються травмам через інтенсивну фізичну активність і стрибки. Дослідження техніко-тактичної підготовленості можуть виявити найкращі методи навчання прийомів воротарів і тактики. Це може допомогти покращити ефективність воротарів на полі. Вивчення характеристик воротарів різної кваліфікації також може сприяти розвитку нових методів аналізу гри та визначенню оптимальних стратегій для команд залежно від типу воротаря, який стоїть у воротах. Усе вищевикладене дає змогу констатувати, що ефективне оволодіння техніко-тактичною підготовленістю воротарів неможливе без належного рівня фізичної підготовленості. У цьому дослідженні зустрічаються поодинокі роботи, присвячені особливостям фізичної підготовки футбольних воротарів, які носять фрагментальний характер, а їх висновки не підтверджені експериментально.

Посилання

Балан Б. А. Особливості управління підготовкою футболістів 17–21-річного віку в період переходу до професійних команд. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 9 (154), 2022. С. 21–25.

Бермудес Д. В., Балашов Д. І., Рибалко П. Ф. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до застосування диференційованого підходу навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, № 3 (107), 2021.

Василюк В., Ярмощук О. Диференційований підхід у фізичній підготовці футболістів на етапі початкової спеціалізації. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. № 18, 2020. С. 11–15.

Лапицький В. О., Кулик Н. А. Навчально-тренувальна і змагальна діяльність в процесі багаторічної підготовки юних воротарів (на прикладі футболу). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 3К, 2023. С. 216–221.

Лапицький В., Коваленко І. Ефективність впливу розробленої методики на техніко-тактичну підготовку воротарів у футзал. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 2. Житомир, 2016. С. 164–168.

Лісенчук Г., Тищенко В. Комплексна оцінка спеціальної фізичної і техніко-тактичної підготовленості як запорука формування основного складу у футболі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. № 8, 2008. С. 175–183.

Мигаль М., Максименко Л. Техніко-тактична підготовка сучасних футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального

навчання : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5 жовтня 2022 р. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. С. 91–92.

Мітова О. О. Особливості контролю змагальної діяльності у командних спортивних іграх на першій стадії багаторічної підготовки. Матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи». Харків : ХДАФК, 2018. С. 73–75.

Ніколаєнко В. В. Технологія підвищення тактико-технічної майстерності на етапах багаторічної підготовки футболістів. Молодіжний науковий вісник (Фізичне виховання і спорт). Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки. Луцьк, 2014. Вип. 13. С. 59–63.

Овчаренко С., Матяш В. Аналіз ефективності техніко-тактичних дій футболістів під час змагальної діяльності. Матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи». Харків : ХДАФК, 2018. С. 90–92.

Сухомлин Р. Оцінка ефективності авторської програми оздоровчо-рекреаційних занять для дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів. Молодіжний науковий вісник. 2018. 53 с.

Shamardin V.N., Khorkavyy B.V. Organizational structure of technical and tactical training of skilled goalkeepers in football. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. Vol. 19. Issue 2. P. 75–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09