ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ МІСТА ЛЬВОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/olimpspu/2024.1.27

Ключові слова:

фінансове забезпечення, діяльність, розподіл, кошти, напрями, ДЮСШ.

Анотація

Складні умови розвитку України сьогодні, економічна нестабільність і значна кількість інших чинників негативного впливу спонукають до вирішення важливого завдання пошуку раціональних шляхів покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ДЮСШ. Мета – охарактеризувати показники фінансового забезпечення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Львова. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, аналізування документальних матеріалів, порівняння, методи математичної статистики. Результати. У 2020-х роках фінансування фізкультурно-спортивної сфери України мало дещо хвилеподібну динаміку. Спостерігалося суттєве зростання суми забезпечення з 2020 до 2021 року – на 287%, з 2021 до 2022 року ця сума зросла лише на 5,4%. А от у 2023 році в умовах кризової для України ситуації виділений на сферу бюджет суттєво знизився і становив усього 51,2% від суми попереднього року. Обговорюючи питання бюджету, зокрема, Управління спорту, слід зазначити, що у 2020-х роках його сума здебільшого зростала. Незважаючи на пандемію COVID, яка вирувала у світі, і обмеження, яких, зокрема, зазнав спорт, видатки на нього у 2020 році було збільшено на 26,5% (105,9 млн грн) порівняно з 2019 роком. У 2021 році ця сума зросла ще на 24,8% (132,2 млн грн). Висновки. Основною ланкою дитячо-юнацького спорту в Україні залишаються ДЮСШ. У цих установах відбувається підготовка майбутнього спортивного резерву. Водночас існує ряд проблем, з якими стикаються сучасні ДЮСШ, важливою серед яких є проблема фінансового і, як наслідок, матеріально-технічного забезпечення. Брак фінансування потреб ДЮСШ викликає неможливість якісного оновлення матеріально-технічної бази, реконструкції застарілої інфраструктури та розбудови нової. Ці установи здебільшого залежні від бюджету, виділеного місцевими органами влади, який не дає змоги заповнити потреби повною мірою, і при цьому не мають достатніх можливостей відповідно до чинного законодавства вести підприємницьку діяльність, щоб самостійно наповнити свій бюджет.

Посилання

Шалигіна І. В., Шалигіна А. М. Оцінка основних напрямків фінансового забезпечення спортивної сфери в Україні. Приазовський економічний вісник. 2021. № 2 (25). С. 196–202.

Prykhodko V., Tomenko O. Innovative Approach to the Strategic Management of the Olympic Sport Reform in Ukraine. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 1. Р. 357–366.

Гончаренко А. І. Роль держави у забезпеченні розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Інноваційна економіка. 2012. № 6. С. 320–322.

Савченко В. Г., Сергеєв А. Ю. Управління у сфері фізичної культури і спорту на рівні адміністративно-територіальних одиниць: традиції і новації. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2016. № 1 (51). С. 76–80.

Кузьменко О. Сучасний стан державного управління фізичною культурою та спортом в Україні та Європі [Інтернет]; [цитовано 16 трав. 2023]. Доступно на: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Dtr_du/2011_3/files/DU311_07.pdf.

Дутчак Ю., Антонець Ю., Дутчак В. Цифрова трансформація як пріоритет діяльності ДЮСШ. Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. 2022. № 3 (4). С. 33–38.

Домбровська С. М., Вавренюк С. А., Палюх В. В. Державне регулювання фізичної культури та спорту в Україні : монографія. НУЦЗУ, 2020. 313 с.

Дорофєєва Т., Приходько В. Значення децентралізації для подальшого розвитку спорту в умовах України. Слобожанський спортивний вісник. 2020. № 5 (79). С. 12–19. doi.org/10.15391/snsv.2020-5.002.

Дрюков О. В. Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл на сучасному етапі розвитку спорту [автореферат]. Київ, 2016. 20 c.

Попрошаєв О. В., Попрошаєва О. А. Питання розвитку системи освіти та фізичної культури і спорту в умовах децентралізації влади. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. 2021. Вип. 5 (136). С. 83–87.

Метела Г. Д. Роль матеріально-технічної бази в розвитку Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи № 6 Херсонської міської ради. Таврійський вісник освіти. 2015. № 2 (1). С. 103–108.

Мельник М., Пітин М. Студентський спорт: перспективи наукових досліджень. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015. № 3. С. 73–76.

Лисейко К. В., Яців Я. М., Пітин М. П. Зміст наукового обговорення розвитку ігрових видів спорту в Україні в умовах децентралізації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. 2021. Випуск 12 (144) 21. С. 84−90.

Лисейко К., Яців Я., Пітин М., Грецький О. Структура пріоритетних видів спорту в Івано-Франківській області у 2017–2022 роках. Спортивний вісник Придніпров’я. 2022. № 3. С. 172−181. DOI: 10.32540/2071-1476-2022-3-172.

Лисейко К., Яців Я., Пітин М. Зміст цільових соціальних програм розвитку фізичної культури та спорту в Івано-Франківській області. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2022. Том 38. № 1 (2022). С. 87–97.

Мальцева Т. М., Любієва В. А., Чала О. І. Поточний стан матеріально-технічного забезпечення галузі фізичної культури і спорту в Україні та його перспективи змін. Здоров’я, спорт, реабілітація. 2017. № 2. С. 50–54.

Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу та Положення про центр олімпійської підготовки : постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993 із змінами № 1159 від 25.11.2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09