Поточний номер

№ 2 (2023): Слобожанський науковий вісник. Серія: Природничі науки

Слобожанський науковий вісник. Серія: Природничі науки. 2023. № 2. 50 с. 
Засновники: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ухвалено до друку: 27 березня 2023 р.

Опубліковано: 2023-03-31

Статті

Переглянути всі випуски

Назва журналу: Слобожанський науковий вісник. Серія: Природничі науки

Засновник: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25407-15347Р від 15.02.2023 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»):
Наказ МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3)
Наказ МОН України № 768 від 20 червня 2023 року (додаток 3)

Галузь знань: біологія; природничі науки

Спеціальності: 091 - Біологія, 101 - Екологія, 103 - Науки про Землю, 106 - Географія

ISSN 2786-8117 (print), 2786-8125 (online)

Періодичність видання: 2 рази на рік

Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська. 

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері біології, екології, географії та наук про Землю.

Збірник призначений для широкого кола фахівців: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.